Algemeen

Support: Algemeen

Verwerking van uw bankgegevens tijdens de bankverbinding
Dien de bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven nog sneller in door via mozzeno rechtstreeks verbinding te maken met uw bankrekeningen.   Dankzij deze ...
Vr, 20 Jan, 2023 om 1:46 PM
Met welk identiteitsbewijs kan ik een kredietaanvraag indienen?
Geldige identiteitskaart van een Belgische staatsburger Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van het type B, C en D Verblijfskaart van ee...
Vr, 20 Jan, 2023 om 1:50 PM
Hoe staat het met de vertrouwelijkheid van de geleverde inlichtingen? En tot welke inlichtingen hebben de investeerders toegang?
Zonder een voorafgaand expliciet akkoord van de kredietnemer(s) hebben de investeerders geen enkele toegang tot persoonlijke informatie over de kredietneme...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:07 PM
Hoe verloopt de financiering van mijn lening?
Zodra de aanvraag definitief is aanvaard, wordt de lening aan de investeerders op het platform voorgesteld. Die kunnen dan deelnemen aan de financiering er...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:09 PM
Hoe wordt het bedrag van de lening mij ter beschikking gesteld?
Het geld wordt betaald op de door de aanvrager in de aanvraag vermelde bankrekening. Indien de kredietnemer en/of de mede-kredietnemer een verzekering heb...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:10 PM
Eens mijn lening gefinancierd is, wanneer worden de fondsen mij dan ter beschikking gesteld?
mozzeno stelt het bedrag ter beschikking van de kredietnemer zodra de aanvaarding van de leningaanvraag definitief is en de lening volledig gefinancierd is...
Vr, 20 Jan, 2023 om 1:51 PM
Wat gebeurt er als de kredietnemer overlijdt?
In het geval van overlijden van de Kredietnemer wordt de kredietovereenkomst tegen de zelfde bepalingen en voorwaarden voortgezet, zonder dat een nieuwe con...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:11 PM
Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten?
De kredietnemer betaalt maandelijks een contractueel vastgesteld bedrag terug tot een bepaalde vervaldag. Het bedrag van de maandelijkse terugbetaling best...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:12 PM
Wanneer wordt de eerste maandelijkse terugbetaling geïnd?
De eerste afbetaling is 30 dagen na de toekenning van de lening verschuldigd. De afbetaling gebeurt automatisch, via domiciliëring. De kredietnemer moet du...
Vr, 17 Jun, 2022 om 4:12 PM
Wat is het verschil tussen mozzeno en banken of andere traditionele leningverstrekkers?
Dankzij het collaboratieve model van mozzeno kunnen ondernemingen en particulieren leningen aangevraagd door andere ondernemingen en particulieren onrecht...
Ma, 8 Mei, 2023 om 11:20 AM