Support

Algemeen

Verwerking van uw bankgegevens tijdens de bankverbinding
Om de analyse en de behandeling van uw dossier te vergemakkelijken en te versnellen kunt u ons toegang geven tot uw bancaire transacties van inkomsten en uitgaven door rechtstreeks verbinding te maken met uw bankrekeningen via het platform van mo...
Laatst bijgewerkt 27/05/2024
Met welk identiteitsbewijs kan ik een kredietaanvraag indienen?
Geldige identiteitskaart van een Belgische staatsburger Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van het type B, C, D, K en L Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van het type F en F+ Document ter staving v...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Hoe staat het met de vertrouwelijkheid van de geleverde inlichtingen? En tot welke inlichtingen hebben de investeerders toegang?
Zonder een voorafgaand expliciet akkoord van de kredietnemer(s) hebben de investeerders geen enkele toegang tot persoonlijke informatie over de kredietnemers. We delen aan de investeerders uitsluitend anonieme informatie mee die verband houd...
Laatst bijgewerkt 15/03/2024
Hoe verloopt de financiering van mijn lening?
Zodra de aanvraag definitief is aanvaard, wordt de lening aan de investeerders op het platform voorgesteld. Die kunnen dan deelnemen aan de financiering ervan. Doorgaans zorgt mozzeno voor een voorfinanciering van de lening, zodat het bedrag onm...
Laatst bijgewerkt 06/10/2023
Hoe wordt het bedrag van de lening mij ter beschikking gesteld?
Het geld wordt betaald op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening. Bij hergroepering van bestaande leningen stort mozzeno het bedrag dat nodig is voor de terugbetaling van deze leningen rechtstreeks naar de kredietgever(s) b...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Eens mijn lening gefinancierd is, wanneer worden de fondsen mij dan ter beschikking gesteld?
mozzeno stelt het bedrag ter beschikking van de kredietnemer zodra: de aanvaarding van de leningsaanvraag definitief is; en  de lening volledig gefinancierd is (wat dankzij de voorfinanciering snel kan gebeuren).  Wanneer u het bedrag ...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Wat gebeurt er als de kredietnemer overlijdt?
In het geval van overlijden van de Kredietnemer wordt de kredietovereenkomst tegen de zelfde bepalingen en voorwaarden voortgezet, zonder dat een nieuwe contractuele relatie ontstaat, door alle of bepaalde algemene rechtverkrijgenden van de kredi...
Laatst bijgewerkt 04/07/2023
Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten?
De kredietnemer betaalt maandelijks een contractueel vastgesteld bedrag terug tot een bepaalde vervaldag. Het bedrag van de maandelijkse terugbetaling bestaat uit een gedeelte kapitaal en een gedeelte intresten. De maandelijkse terugbetalinge...
Laatst bijgewerkt 15/03/2024
Wanneer wordt de eerste maandelijkse terugbetaling geïnd?
De eerste afbetaling is 30 dagen na de toekenning van de lening verschuldigd. De afbetaling gebeurt automatisch, via domiciliëring. De kredietnemer moet dus niets doen, behalve controleren of er voldoende geld op zijn rekening staat.
Laatst bijgewerkt 17/06/2022
Wat is het verschil tussen mozzeno en banken of andere traditionele leningverstrekkers?
Dankzij het collaboratieve model van mozzeno kunnen ondernemingen en particulieren leningen aangevraagd door andere ondernemingen en particulieren onrechtstreeks financieren. mozzeno is een alternatief voor het traditionele banksysteem, ger...
Laatst bijgewerkt 04/07/2023

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij zijn beschikbaar vaan maandag tot en met vrijdag om je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons