De eerste afbetaling is 30 dagen na de toekenning van de lening verschuldigd. De afbetaling gebeurt automatisch, via domiciliëring. De kredietnemer moet dus niets doen, behalve controleren of er voldoende geld op zijn rekening staat.