In het geval van overlijden van de Kredietnemer wordt de kredietovereenkomst tegen de zelfde bepalingen en voorwaarden voortgezet, zonder dat een nieuwe contractuele relatie ontstaat, door alle of bepaalde algemene rechtverkrijgenden van de kredietnemer, die solidair en ondeelbaar gebonden zijn ten aanzien van mozzeno.