Zodra het resultaat van de analyse van uw leningaanvraag positief is, wordt de lening aan de investeerders op het platform voorgesteld. Die kunnen dan deelnemen aan de financiering ervan. Ze beschikken over een maximumtermijn van 20 kalenderdagen met ingang van de laatste consultatie van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België door mozzeno.

De financiering is doorgaans een snelle etappe, die parallel verloopt met de ondertekening van de overeenkomst en de voorlegging van de stavingstukken door de aanvrager.