Dankzij haar alternatieve model maakt mozzeno het voor particulieren mogelijk om leningen gevraagd door andere particulieren te financieren.

mozzeno probeert zo veel mogelijk haar processen te automatiseren om de kosten van haar structuur te minimaliseren. Dat maakt het mozzeno mogelijk om aan de kredietnemers rentevoeten aan te bieden die nog competitiever zijn dankzij de beloning voor correcte terugbetaling. Het maakt het mozzeno ook mogelijk om de betaalde intresten over te maken aan de investeerders.

mozzeno gaat terug naar de grondslagen van wat de basis van het banksysteem was. Het spaargeld van de enen gebruiken om de behoeften van de anderen te financieren.

Het is een win/win/win systeem waaruit elke partij een voordeel haalt:

  • De kredietnemer: hij is blij dat tegemoet wordt gekomen aan zijn behoeften door particulieren zoals hij en hij krijgt een juiste prijs voor zijn lening ;
  • De investeerder: hij draagt bij tot persoonlijke projecten in de reële economie, die hij zelf kan selecteren naargelang van zijn risicoprofiel en hij ontvangt daarvoor een interessant rendement ;
  • mozzeno ontvangt een vergoeding van elke partij voor de geleverde diensten: analyse van het profiel van de kredietnemer, terbeschikkingstelling van de leningen in de vorm van series van Notes voor de investeerders, beheer van de leningen en investeringen op hun hele leven.