Algemeen

Kennisbank: Algemeen

Wat is de beloning voor een correcte terugbetaling?
Dat is een reductie op de behandelingskost van de kredietaanvraag die door mozzeno wordt toegekend na afloop van de lening, indien de lening gedurende de v...
Di, 26 Jan, 2021 at 11:41 AM
Hoe pogingen tot kredietfraude via het internet vermijden?
Sinds de ontwikkeling van alternatieven voor klassieke kredieten van banken en gespecialiseerde spelers, bestaat een reëel gevaar voor nieuwe soorten oplic...
Za, 8 Dec, 2018 at 6:12 PM
Waarom is de rente die me aan het einde van mijn kredietaanvraag wordt voorgesteld verschillend van de rente die tijdens mijn simulatie werd berekend?
Op basis van de informatie die u ons tijdens uw aanvraag geeft, analyseren wij uw risicoprofiel. Het is dat risicoprofiel dat vervolgens uw persoonlijke ...
Zo, 27 Dec, 2020 at 11:37 AM
Wat is een akte van loonoverdracht en verpanding van schuldvorderingen?
De kredietnemer die een kredietovereenkomst afsluit met mozzeno moet een akte van loonoverdracht en verpanding van schuldvorderingen ondertekenen. Het betre...
Di, 22 Dec, 2020 at 1:02 PM
Hoe download ik de originele pdf's van mijn rekeninguittreksels ?
mozzeno hecht veel belang aan de verificatie van de door de lener verstrekte gegevens. Om fraude te voorkomen worden alleen originele pdf's van bankafs...
Di, 29 Dec, 2020 at 2:25 PM
Hoe onderteken ik de documenten van mijn overeenkomst digitaal?
Om fouten en de tijd van postverzending te vermijden prefereert mozzeno de digitale ondertekening van de documenten van uw leningsovereenkomst. Met deze...
Di, 19 Mrt, 2019 at 5:36 PM
Wat moet ik doen om een kopie van de aflossingstabel van mijn lening te krijgen?
  De kredietnemer vindt een kopie van de aflossingstabel van de lening op zijn dashboard dat online toegankelijk is via mozzeno.com
Wo, 23 Dec, 2020 at 3:32 PM
Ik ben de pincode van mijn identiteitskaart vergeten of mijn kaart is geblokkeerd na 3 foutieve pogingen. Wat moet ik doen?
U moet naar het gemeentebestuur gaan met uw identiteitskaart en de brief met de codes die u hebt ontvangen vóór u uw identiteitskaart ging ophalen. Wenst u ...
Do, 7 Mrt, 2019 at 12:13 PM
Ik wens een attest van afsluiting te krijgen. Wat moet ik doen?
U kunt een attest van afsluiting krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno.
Di, 22 Dec, 2020 at 2:32 PM
Wat is een "politiek prominente persoon"?
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hie...
Di, 25 Jun, 2019 at 12:00 PM