mozzeno stelt het bedrag ter beschikking van de kredietnemer zodra de aanvaarding van de leningaanvraag definitief is en de lening volledig gefinancierd is (wat dankzij de voorfinanciering snel kan gebeuren). Wanneer u het bedrag vervolgens precies op uw rekening krijgt, hangt af van de verwerkingsduur bij uw bank.