mozzeno stelt het bedrag ter beschikking van de kredietnemer zodra de aanvaarding van de leningaanvraag definitief is. Er moet wel rekening gehouden worden met de termijn die de bank nodig heeft om het geld over te maken op de bankrekening van de kredietnemer.