mozzeno stelt het bedrag ter beschikking van de kredietnemer zodra:

  • de aanvaarding van de leningsaanvraag definitief is; en 

  • de lening volledig gefinancierd is (wat dankzij de voorfinanciering snel kan gebeuren). 


Wanneer u het bedrag vervolgens precies op uw rekening krijgt, zal concreet ook afhangen van de verwerkingsduur bij uw bank.