Zonder een voorafgaand expliciet akkoord van de kredietnemer(s) hebben de investeerders geen enkele toegang tot persoonlijke informatie over de kredietnemers.


We delen aan de investeerders uitsluitend anonieme informatie mee die verband houdt met het profiel van de kredietnemer en met de toegekende lening. Die anonieme informatie maakt het de investeerders mogelijk om te beslissen in welke lening(en) ze onrechtstreeks willen investeren naargelang van hun investeringsprofiel.


Voor meer informatie over de bescherming van uw gegevens, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.