Het geld wordt betaald op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening.

Bij hergroepering van bestaande leningen stort mozzeno het bedrag dat nodig is voor de terugbetaling van deze leningen rechtstreeks naar de kredietgever(s) bij wie deze leningen oorspronkelijk werden afgesloten. Hiervoor gebruikt mozzeno de bankgegevens zoals meegedeeld in de afrekening dat de andere kredietgever aan de kredietnemer bezorgd heeft.


Indien de kredietnemer en/of de mede-kredietnemer een verzekering hebben afgesloten:

  • wordt het bedrag van de lening dat dient voor de financiering van het project betaald op de in de aanvraag door de kredietnemer vermelde bankrekening;
  • wordt het deel van de lening dat overeenstemt met de Shelteo verzekeringspremie(s) rechtstreeks ter beschikking gesteld van April Belgium.