Het geld wordt betaald op de door de aanvrager in de aanvraag vermelde bankrekening.

Indien de kredietnemer en/of de mede-kredietnemer een verzekering hebben afgesloten:

  • wordt het bedrag van de lening dat dient voor de financiering van het project betaald op de in de aanvraag door de kredietnemer vermelde bankrekening ;
  • wordt het deel van de lening dat overeenstemt met de Shelteo verzekeringspremie(s) rechtstreeks ter beschikking gesteld van April Belgium.