Persoonlijke lening

Kennisbank: Persoonlijke lening

Gedurende welke periode is het aanbod voor mijn persoonlijke lening geldig?
De kredietovereenkomst moet door alle verdragsluitende partijen ondertekend worden binnen 20 kalenderdagen na de laatste raadpleging van de Centrale voor k...
Ma, 20 Jun, 2022 at 11:56 AM
Wat is het verschil tussen de debetrentevoet en het JKP?
De kosten van een lening bestaan uit de interesten en de eventuele andere kosten, zoals bijvoorbeeld verwerkingskosten. Om verschillende leningsvoorstel...
Ma, 20 Jun, 2022 at 11:57 AM
Ik wens af te zien van mijn persoonlijke lening, is dat mogelijk?
Ja, de kredietnemer is gerechtigd om af te zien van zijn kredietovereenkomst gedurende een termijn van veertien kalenderdagen beginnende op het tijdstip va...
Ma, 20 Jun, 2022 at 11:59 AM
Ik wil mijn persoonlijke lening volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Wat moet ik doen?
De kredietnemer kan via zijn mozzeno-account een afrekening van zijn lening krijgen. Door die afrekening te downloaden, bevestigt de kredietnemer aan mozze...
Ma, 20 Jun, 2022 at 12:02 PM
Ik heb een eerste herinnering gekregen over de terugbetaling van mijn persoonlijke lening. Wat betekent dat voor mij?
Wanneer de kredietnemer een eerste herinnering ontvangt, moet hij zo spoedig mogelijk het bedrag van de verschuldigde maandelijkse terugbetaling betalen. D...
Ma, 20 Jun, 2022 at 12:03 PM
Wat gebeurt er als ik mijn persoonlijke lening niet kan terugbetalen?
Indien u financiƫle problemen ondervindt, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met mozzeno, om uw situatie in detail te bekijken. U kunt mozzen...
Ma, 20 Jun, 2022 at 12:06 PM
Waar kan ik een afrekening vinden?
Wanneer u uw leningen wilt hergroeperen, zorgt mozzeno rechtstreeks voor de overschrijving(en) naar de betrokken kredietgever(s). mozzeno zal u in dat geval...
Ma, 20 Jun, 2022 at 12:08 PM
Wat is een persoonlijke borgstelling voor een persoonlijke lening?
Door borg te staan voor een persoonlijke lening, verbindt de garant zich er hoofdelijk toe de lening en al de nalatigheidsrente terug te betalen in het geva...
Ma, 20 Jun, 2022 at 12:09 PM