De debetrentevoet is de rentevoet die wordt toegepast in de aflossingstabel van de lening.

Het JKP of jaarlijkse kostenpercentage van de lening is de rentevoet van de lening, rekening houdend met de dossierkosten op actuariële basis. Het JKP maakt het mogelijk om de kosten tussen verschillende leningsvoorstellen met verschillende structuren te vergelijken.

De beloning voor een correcte terugbetaling maakt het u mogelijk de kost van het krediet te verlagen, maar op een voorzichtige manier. Ze wordt niet in aanmerking genomen als een vermindering in het JKP, aangezien alleen kredietnemers die gedurende de volledige looptijd van de lening correct terugbetalen ervan genieten.