De kosten van een lening bestaan uit de interesten en de eventuele andere kosten, zoals bijvoorbeeld verwerkingskosten.


Om verschillende leningsvoorstellen eenvoudig met elkaar te kunnen vergelijken, verplicht de wet kredietgevers om een “all-intarief” mee te delen. Dat is het JKP of jaarlijks kostenpercentage.


Het jkp omvat alle kosten van een lening. Het staat dus voor de totaalkost van de lening en wordt berekend op een manier die is vastgelegd door de wet en voor alle kredietgevers op de markt identiek is. Het omvat:

  1. De debetrentevoet, oftewel de interesten die op het geleende bedrag betaald worden. Deze interestvoet wordt elke maand op het verschuldigde restbedrag van de lening toegepast. Dat is ook de reden waarom u maandelijks steeds minder interest en steeds meer kapitaal afbetaalt. Elke maand wordt de interestvoet immers op een lager bedrag toegepast dan de maand ervoor. De terugbetaling van de lening wordt echter op zo’n manier berekend dat u voor de volledige duur van de lening elke maand hetzelfde bedrag betaalt. De maandelijkse afbetaling blijft dus gelijk (het deel interesten daalt, maar het deel kapitaal stijgt).
  2. Alle eventuele andere kosten, zoals verwerkings- of dossierkosten.


Het jkp maakt het dus mogelijk om de kosten tussen verschillende leningsvoorstellen met verschillende structuren met elkaar te vergelijken.


Als u een leningsvoorstel mét dossierkosten wilt vergelijken met een voorstel zonder dossierkosten, moet u zich op het jkp baseren. Zelfs wanneer een voorstel geen dossierkosten omvat, is het immers niet per se goedkoper. Het is het jkp dat u de meest relevante informatie geeft.

Het gebruik van dossierkosten geeft mozzeno de kans om transparanter te zijn. De interesten dienen om de investeerders die hebben bijgedragen aan de onrechtstreekse financiering van de lening te vergoeden. De verwerkingskosten dienen dan weer om mozzeno voor de verwerking en het ter financiering stellen van de lening te vergoeden.

De debetrentevoet ligt gewoonlijk lager bij mozzeno, maar vertegenwoordigt niet alle kosten. U dient naar het all-inpercentage of jkp te kijken om de verschillende marktvoorstellen met elkaar te kunnen vergelijken. mozzeno probeert steeds een aantrekkelijk jkp aan te bieden.


De beloning voor een correcte terugbetaling maakt het u mogelijk de kost van het krediet te verlagen, maar op een voorzichtige manier. Ze wordt niet in aanmerking genomen als een vermindering in het jkp, aangezien alleen kredietnemers die gedurende de volledige looptijd van de lening correct terugbetalen ervan genieten.