Indien u financiële problemen ondervindt, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met mozzeno, om uw situatie in detail te bekijken. U kunt mozzeno vragen om u betalingsfaciliteiten toe te kennen. Dit verzoek moet u per aangetekende brief naar de post versturen. 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de wet op het gebied van consumentenkredieten weinig of geen ruimte laat voor kredietgevers. Dit in tegenstelling tot de mogelijkheden voor hypothecaire kredieten. Voor een consumentenkrediet is het immers niet mogelijk om het contract of de aflossingstabel van een lopende lening te wijzigen. Bovendien mag de kredietgever geen uitstel verlenen voor één of meerdere maandelijkse afbetalingen. Na drie onbetaalde maandelijkse aflossingen is hij ook verplicht om uw wanbetaling te melden bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. 

 

De enige oplossing is om een nieuwe kredietovereenkomst af te sluiten. Voor een nieuwe kredietovereenkomst vereist de wet echter een nieuwe beoordeling van de solvabiliteit van de kredietnemer. Als u in de problemen zit, zal de kredietgever dus moeilijk een nieuwe kredietovereenkomst met u kunnen afsluiten. Hierdoor zijn de betalingsfaciliteiten die hij u zal kunnen aanbieden, beperkt.

 

Indien mozzeno u, als gevolg van zijn verplichting om de geldende regelgeving na te leven, geen betalingsfaciliteiten kan toekennen, niet binnen de maand na uw aangetekend schrijven reageert op uw verzoek of indien zijn voorstel u niet schikt, weet dan dat u de mogelijkheid hebt om betalingsfaciliteiten te vragen bij de vrederechter van uw woon- of verblijfplaats.