Om uw persoonlijke lening vervroegd terug te betalen gelieve de volgende stappen te volgen:

  • Stuur een mail naar support@mozzeno.com om de afrekening van uw lening aan te vragen. mozzeno zal u dan de afrekening bezorgen met terugkerende mail. De afrekening bevat het te betalen bedrag alsook het rekeningnummer en de mededeling dit gebruikt moeten worden om de betaling uit te voeren.  

  • Voer de volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetaling uit binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de afrekening.

In geval van vervroegde terugbetaling dient u een wederbeleggingsvergoeding betalen ter waarde van:

  • 1% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar; en

  • 0,5% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de kredietovereenkomst niet méér bedraagt dan één jaar.


Die wederbeleggingsvergoeding is inbegrepen in de afrekening. Het mag niet meer bedragen dan het bedrag van de intresten die de kredietnemer zou hebben betaald gedurende de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de einddatum van de kredietovereenkomst.


De volledige vervroegde terugbetaling maakt een einde aan de kredietovereenkomst.


In geval van gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, wordt de overeengekomen termijn voor terugbetaling gehandhaafd en wordt het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen verminderd.


U hebt echter de mogelijkheid om de handhaving van het bedrag van de maandelijkse betalingen aan te vragen, wat dan resulteert in een verkorting van de terugbetalingstermijn, met de mogelijkheid van een verschillende laatste maandelijkse terugbetaling.