Support

Persoonlijke lening

Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag voor een persoonlijke lening in te dienen op het mozzeno-platform?
Om een kredietaanvraag op het mozzeno-platform te mogen indienen dient u: Ten minste 2 jaar in België te wonen (3 jaar indien u een identiteitsbewijs van het type E, EU of F heeft); U mag geen kredietaanvraag indienen als u een identiteitsb...
Laatst bijgewerkt 24/07/2023
Waarvoor kan ik een persoonlijke lening aanvragen?
Er bestaan verschillende soorten leningen: Lening cash en liquide middelen: u wilt uw nood aan geldelijke middelen financieren. Hergroepering van leningen: u wilt meerdere lopende kredieten hergroeperen zodat u nog maar één maandelijkse afb...
Laatst bijgewerkt 24/07/2023
Voor welk bedrag en welke looptijd kan ik een persoonlijke lening aanvragen?
mozzeno biedt kredieten aan van € 1.250,00 tot € 50.000,00 (€ 70.000,00 voor de hergroepering van leningen). De looptijden die voor de terugbetaling worden voorgesteld, zijn afhankelijk van het geleende bedrag: Voertuig verkocht door ...
Laatst bijgewerkt 20/06/2022
Hoe kan ik weten of de voorgestelde persoonlijke lening past bij mijn persoonlijke situatie?
De leningscapaciteit en dus de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer is een erg belangrijk criterium om te beoordelen of een lening al dan niet past bij de persoonlijke situatie. Vóór hij een lening afsluit, dient de kandidaat-...
Laatst bijgewerkt 04/07/2023
Wat zijn de stappen om een persoonlijke lening aan te vragen?
1. De aanvraag: de kredietnemer kiest eerst : Het doel van zijn krediet; Het bedrag dat hij wilt lenen; De gewenste looptijd. Hij moet daarna een reeks gegevens invullen inzake: de reden van zijn lening; zijn behoeften; zi...
Laatst bijgewerkt 24/07/2023
Wat zijn de behandelingskosten voor een persoonlijke lening?
Het betreft de kosten in verband met de behandeling van de leningsaanvraag door mozzeno. mozzeno neemt geen vergoeding op de door de kredietnemer betaalde intresten, die voornamelijk worden gebruikt om de investeerders te vergoeden. Onze beha...
Laatst bijgewerkt 24/08/2023
Welke inlichtingen moet ik doorgeven bij de aanvraag van een persoonlijke lening?
Verschillende inlichtingen worden opgevraagd bij de indiening van een leningaanvraag. Het is de bedoeling om op basis ervan de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer en de overeenstemming van zijn aanvraag met zijn profiel vast t...
Laatst bijgewerkt 20/06/2022
Welke bewijsstukken moet ik voorleggen bij de aanvraag van een persoonlijke lening?
De gevraagde bewijsstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en de mede-aanvrager en van de doelstelling van het krediet. Een paar voorbeelden: Factuur of ondertekende bestelbon Lening renovatiewerken: Facturen van minder dan 1 maa...
Laatst bijgewerkt 04/07/2023
Hoe lang duurt de analyse van een dossier voor de aanvraag van een persoonlijke lening?
mozzeno doet er alles aan om de duur van de analyse van een aanvraag zo kort mogelijk te houden. Wanneer het profiel van de kredietnemer en de medekredietnemer en het doel van de lening het toestaan, wordt de analyse onmiddellijk gestart. Er...
Laatst bijgewerkt 26/12/2023
Mijn aanvraag voor een persoonlijke lening werd geweigerd, kan ik de reden daarvoor weten?
U kunt altijd aan mozzeno vragen waarom uw aanvraag werd geweigerd. Wij zullen u voor zover mogelijk een antwoord bezorgen. De meest voorkomende redenen voor een weigering zijn: U staat geseind op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten ...
Laatst bijgewerkt 28/09/2023

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij zijn beschikbaar vaan maandag tot en met vrijdag om je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons