Wanneer u uw leningen wilt hergroeperen, zorgt mozzeno rechtstreeks voor de overschrijving(en) naar de betrokken kredietgever(s). mozzeno zal u in dat geval vragen naar de afrekening(en) van de lening(en) die u met de nieuwe lening wilt vereffenen.

Voor leningen op afbetaling richt u zich rechtstreeks tot de kredietgever bij wie de te vereffenen lening is afgesloten. Die zal u vervolgens de gedetailleerde afrekening van de lopende lening bezorgen, met onder meer het totale bedrag dat nog betaald moet worden om de betreffende lening volledig af te betalen. Opgelet: zulke afrekeningen zijn maar een beperkte tijd geldig. De vervaldatum zou op de afrekening zelf moeten staan. Zorg dus dat u ons een recente afrekening bezorgt.

Voor kaarten en kredietopeningen krijgt u normaal gezien regelmatig een rekeningoverzicht met daarop het totale verschuldigde restbedrag. U dient ons het laatste rekeningoverzicht te bezorgen. Hebt u na dit laatste rekeningoverzicht nog geld afgehaald of terugbetaald met deze kaart of kredietopening, dan dient u mozzeno hiervan op de hoogte te brengen. Wij vragen u in dat geval om een screenshot van de bankapp met daarop het bijgewerkte verschuldigde totaalbedrag. Om de kaart of kredietopening te kunnen vereffenen, dienen wij immers het precieze bedrag te kennen dat nodig is om dit krediet te vereffenen.