mozzeno doet er alles aan om de duur van de analyse van een aanvraag zo kort mogelijk te houden.


Wanneer het profiel van de kredietnemer en de medekredietnemer en het doel van de lening het toestaan, wordt de analyse onmiddellijk gestart.


Er kan ook meteen een beslissing worden genomen om de aanvraag voorlopig goed te keuren. 


Een aanvaarding wordt echter pas definitief wanneer:

  • de vereiste documenten en bewijsstukken door de kredietnemer en de medekredietnemer zijn bezorgd;

  • de documenten en bewijsstukken door mozzeno zijn geanalyseerd en goedgekeurd;

  • mozzeno contact heeft opgenomen met de kredietnemer en de medekredietnemer;

  • alle partijen de verschillende contractuele documenten hebben ondertekend.

De totale duur van de verwerking hangt dus af van:

  • hoe snel de kredietnemers de vereiste documenten en bewijsstukken bezorgen en de contractuele documenten ondertekenen;

  • de complexiteit van het dossier.

mozzeno stelt echter alles in het werk om elke aanvraag binnen maximaal 2 werkdagen na de indiening te verwerken.


Ontdek alle stappen voor het aanvragen van een persoonlijke lening.