Er bestaan verschillende soorten leningen:


Worden dus niet door mozzeno aangeboden:

  • doorlopende kredieten;
  • leningen voor:
    • de aankoop van een onroerend goed;
    • de herfinanciering van een hypothecair krediet;
    • de financiering van notariskosten.