Het betreft de kosten in verband met de behandeling van de leningsaanvraag door mozzeno. mozzeno neemt geen vergoeding op de door de kredietnemer betaalde intresten, die voornamelijk worden gebruikt om de investeerders te vergoeden.

Het bedrag hangt voornamelijk af van de looptijd en het doel van de lening.


Die kosten zijn volledig inbegrepen in het JKP (jaarlijks kostenpercentage). Dat is het percentage dat u op internet vindt. De kredietnemer kan dus eenvoudig de totaalkost van een lening bij mozzeno vergelijken met de andere marktvoorstellen.