Het betreft de kosten in verband met de behandeling van de leningsaanvraag door mozzeno. mozzeno neemt geen vergoeding op de door de kredietnemer betaalde intresten, die voornamelijk worden gebruikt om de investeerders te vergoeden.

Onze behandelingskosten zijn volledig inbegrepen in het JKP (jaarlijks kostenpercentage). Het JKP is de maatstaf dat door de kredietnemers kan worden gebruikt om de kosten van verschillende leningsvoorstellen met elkaar te vergelijken. 


Bij mozzeno omvat het JKP dus:

  • De debetrentevoet, oftewel de interesten die op het geleende bedrag betaald worden.
  • Alle eventuele andere kosten, zoals behandelingskosten.


Het systeem van mozzeno verschilt van andere kredietmaatschappijen omdat de leningen van mozzeno gefinancierd zijn door investeerders (particulieren en bedrijven). Bij andere  kredietmaatschappijen is de debetrentevoet meestal gelijk aan het JKP, omdat alle kosten aan hen worden uitbetaald. Bij mozzeno is dit verschillend. De interesten (berekend op basis van de debetrentevoet) dienen om de investeerders, die hebben bijgedragen aan de onrechtstreekse financiering van de lening, te vergoeden. De behandelingskosten zijn de vergoeding van mozzeno ter compensatie van de verwerking en terbeschikkingstelling van de lening.

Het feit dat de kosten duidelijk worden gescheiden onder behandelingskosten en interesten is om op transparant manier de consument te informeren welk deel als remuneratie dient voor mozzeno en welk deel wordt overgezet naar de investeerders (zogenaamde "rendement"). Maar om leningsvoorstellen te kunnen vergelijken dient u zich dus op het JKP te baseren. Zoals hierboven vermeld worden de behandelingskosten volledig inbegrepen in het JKP. Het bedrag van de behandelingskosten is geen vast bedrag. Het hangt vooral af van de termijn en het doel van het krediet.