1. De aanvraag: de kredietnemer wordt gevraagd een reeks gegevens in te voeren inzake de reden van zijn lening, zijn behoeften en zijn persoonlijke en financiële situatie.


2. Het resultaat van de analyse van de leningaanvraag: op basis van de meegedeelde gegevens analyseert mozzeno de aanvraag, en met name of deze past bij de behoeften en de situatie van de kredietnemer. Indien dat het geval is, wordt de aanvraag voorlopig aanvaard. De kredietnemer krijgt verschillende documenten, waaronder een SECCI, een voorstel van overeenkomst en een aflossingsplan. De kredietnemer wordt eveneens gevraagd een aantal bewijsstukken in te dienen die de in de aanvraag meegedeelde informatie bevestigen.


3. De ondertekening van het contract: De kredietnemer moet alle documenten van de kredietovereenkomst digitaal ondertekenen. Om te ondertekenen kan hij kiezen uit twee opties: eID of itsme.
Met eID heeft hij volgende zaken nodig:

  • een computer;
  • uw identiteitskaart en een kaartlezer;
  • de Connective Browser Package plug-in (te installeren op uw computer bij uw eerste handtekening);
  • een up-to-date internetbrowser: Chrome, Firefox of Safari.


Met itsme heeft hij volgende zaken nodig:

  • een smartphone of tablet;
  • de geïnstalleerde itsme-app;
  • een itsme-account;
  • een up-to-date internetbrowser: Chrome, Firefox of Safari.


4. De (voor)financiering: wanneer het dossier van de kredietnemer eenmaal volledig is en goedgekeurd werd, zorgt mozzeno doorgaans voor een voorfinanciering van de lening. Dankzij die voorfinanciering is het geld van de lening onmiddellijk beschikbaar, mozzeno geeft vervolgens financiële instrumenten uit waarop de gemeenschap van investeerders kan inschrijven om het bedrag dat mozzeno heeft voorgefinancierd, terug te financieren.


5. Definitieve aanvaarding: de aanvaarding is definitief zodra alle documenten correct werden ingevuld en ondertekend, alle gevraagde bewijsstukken werden opgestuurd en de leningaanvraag volledig werd gefinancierd.


6. De uitbetaling: het gevraagde bedrag wordt betaald op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening.


7. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het aflossingsplan dat werd overgemaakt bij het sluiten van de kredietovereenkomst.


8. De beloning voor correcte terugbetaling: wanneer de kredietnemer zijn lening maandelijks op tijd afbetaalt - dat wil zeggen: ten laatste op de datum die in de aflossingstabel was voorzien of, wanneer de Europese domiciliëring mislukt is, ten laatste op de vijfde kalenderdag na de eerste per email verstuurde herinnering - dan ontvangt hij op het einde van zijn kredietovereenkomst een beloning. Het bedrag van die beloning werd vastgesteld in zijn kredietovereenkomst.