1. De aanvraag: de kredietnemer kiest eerst :

 • Het doel van zijn krediet;

 • Het bedrag dat hij wilt lenen;

 • De gewenste looptijd.


Hij moet daarna een reeks gegevens invullen inzake:

 • de reden van zijn lening;

 • zijn behoeften;

 • zijn persoonlijke en financiële situatie.


2. Het resultaat van de analyse van de leningsaanvraag: op basis van de meegedeelde gegevens analyseert mozzeno de aanvraag, en met name of deze past bij de behoeften en de situatie van de kredietnemer. 


Indien het resultaat van de analyse positief is, wordt de aanvraag voorlopig goedgekeurd. De kredietnemer krijgt verschillende documenten, waaronder:

 • een standaard en gepersonaliseerd document dat bevat alle informatie over het gevraagde krediet (de “SECCI”); 

 • een voorstel van overeenkomst;

 • een aflossingsplan. 


Op dit moment wordt de kredietnemer eveneens gevraagd een aantal bewijsstukken te bezorgen die zullen dienen om de meegedeelde informatie te bevestigen.


Zodra de bewijsstukken ingediend, geanalyseerd en goedgekeurd zijn, wordt de hele aanvraag opnieuw geverifieerd en neemt mozzeno dan contact op met de kandidaat-kredietnemer om de modaliteiten van de lening met hem over te lopen.


3. De ondertekening van het contract: Eens het dossier gevalideerd is door mozzeno kan de kredietnemer alle documenten van de kredietovereenkomst digitaal ondertekenen. 


Om te ondertekenen kan hij kiezen uit twee opties: eID of itsme.

Met eID heeft hij volgende zaken nodig:

 • een computer;

 • uw identiteitskaart en een kaartlezer;

 • de Connective Browser Package plug-in (te installeren op uw computer bij uw eerste handtekening);

 • een up-to-date internetbrowser: Chrome, Firefox, Edge of Safari.


Met itsme heeft hij volgende zaken nodig:

 • een smartphone of tablet;

 • de geïnstalleerde itsme-app;

 • een itsme-account;

 • een up-to-date internetbrowser: Chrome, Firefox, Edge of Safari.4. Definitieve aanvaarding: de aanvaarding is definitief zodra alle gevraagde bewijsstukken werden ingediend, geanalyseerd en goedgekeurd, en zodra alle documenten correct werden ingevuld en ondertekend.


5. De (voor)financiering: wanneer de aanvraag definitief aanvaard is zorgt mozzeno doorgaans voor een voorfinanciering van de lening. Dankzij die voorfinanciering is het geld van de lening onmiddellijk beschikbaar. mozzeno geeft vervolgens financiële instrumenten uit waarop de gemeenschap van investeerders kan inschrijven om het bedrag dat mozzeno heeft voorgefinancierd, terug te financieren.


6. De uitbetaling: het gevraagde bedrag wordt gestort op de  bankrekening dat de kredietnemer vermeld heeft in zijn aanvraag .


7. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het aflossingsplan dat werd overgemaakt.


8. De beloning voor correcte terugbetaling: wanneer de kredietnemer zijn lening maandelijks op tijd afbetaalt - dat wil zeggen: ten laatste op de datum die in de aflossingstabel was voorzien of, wanneer de Europese domiciliëring mislukt is, ten laatste op de vijfde kalenderdag na de eerste per email verstuurde herinnering - dan ontvangt hij op het einde van zijn kredietovereenkomst een beloning. Het bedrag van die beloning werd vastgesteld in zijn kredietovereenkomst.