Verschillende inlichtingen worden opgevraagd bij de indiening van een leningaanvraag. Het is de bedoeling om op basis ervan de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer en de overeenstemming van zijn aanvraag met zijn profiel vast te stellen.

  • De identiteit van de kredietnemer en eventueel de mede-kredietnemer
  • De woonplaats van de kredietnemer en eventueel de mede-kredietnemer
  • Opleiding en beroep van de kredietnemer en eventueel de mede-kredietnemer
  • Inkomsten en uitgaven van de kredietnemer en eventueel de mede-kredietnemer
Gedurende de aanvraagprocedure kunnen eveneens aansluitingen op verschillende tools voorgesteld worden:
  • Sociale platforms: Facebook, LinkedIn en Google. Het is de bedoeling om de indiening van de aanvraag te vergemakkelijken door het ingeven van informatie die reeds beschikbaar is op de account van de aanvrager op één van die drie sociale platforms te beperken. Eventuele bijkomende informatie die beschikbaar is, kan het eveneens mogelijk maken om de evaluatie van het profiel van de aanvrager en de overeenstemming met zijn aanvraag te verfijnen
  • Itsme-service: het doel is om persoonlijke gegevens als uw identiteitsgegevens, gegevens over uw adres en uw bankrekening eenvoudiger door te geven
  • Verbinding met een kaartlezer .beID maakt het mogelijk om de identiteit van de aanvrager te bevestigen en een virtuele kopie van zijn identiteitskaart te verkrijgen. Met deze verbinding wordt vermeden dat u een papieren versie van uw identiteitskaart moet opsturen
  • Verbinding met de webbanking van de bankrekening(en) van de aanvrager: maakt het mogelijk om de uittreksels van de laatste drie maanden van de bankrekening(en) van de aanvrager te verkrijgen. Met deze verbinding wordt vermeden dat de aanvrager manueel uittreksels moet opvragen en een elektronische of papieren versie ervan naar mozzeno moet versturen. Die verbinding is volledig beveiligd en de gegevens van de verbindingen worden niet opgeslagen door mozzeno

Naast deze bij de aanvrager en mede-aanvrager opgevraagde informatie, consulteert mozzeno eveneens het positieve en negatieve gegevensbestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.