In Notes investeren

Kennisbank: In Notes investeren

Kan ik mijn Notes doorverkopen aan andere investeerders?
Momenteel is dit niet mogelijk. mozzeno biedt echter onder bepaalde voorwaarden een terugkoop van Notes aan.
Do, 16 Jun, 2022 om 11:56 AM
Waarin verschilt de voorgestelde belegging door mozzeno ten opzichte van andere soorten investeringen?
De huidige rentevoeten zijn erg laag. Het is moeilijk voor een investeerder om rendement te vinden dat aanzienlijk hoger is dan de spaarboekjes zonder onmi...
Wo, 1 Mrt, 2023 om 8:54 AM
Hoe verloopt de selectieprocedure van een kredietnemer?
mozzeno selecteert de kredietnemers op basis van verschillende criteria: Fraude: verificatie van de identiteit van de kandidaat-kredietnemer. Terugbetal...
Do, 16 Jun, 2022 om 11:59 AM
Wat zal er gebeuren als de kredietnemer afziet van de lening vóór de daadwerkelijke afsluiting en/of vóór de effectieve inschrijving van de Notes?
Het gereserveerde bedrag voor de inschrijving van de Notes wordt opnieuw beschikbaar, zonder verlies of kosten. U kunt dit dan in andere leningen investere...
Do, 16 Jun, 2022 om 12:00 PM
Wat gebeurt er als de kredietnemer afziet van de lening tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen?
Als de kredietnemer afziet van de lening tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de toekenning van de lening en mozzeno geheel terugbetaalt, me...
Do, 16 Jun, 2022 om 12:01 PM
Wat gebeurt er als de kredietnemer een deel van of het volledige schuldsaldo op de lening vroegtijdig terugbetaalt?
Het terugbetaalde bedrag wordt door mozzeno doorgestort aan de investeerders in de serie van Notes die met de lening overeenstemt, met inbegrip van de d...
Do, 16 Jun, 2022 om 12:01 PM
Wat gebeurt er als de kredietnemer te laat is met de maandelijkse aflossing?
Als de kredietnemer een maandelijkse aflossing niet betaalt, worden verschillende procedures geactiveerd door mozzeno om de verschuldigde betalingen te ver...
Di, 17 Jan, 2023 om 3:52 PM
Wat gebeurt er als de kredietnemer overlijdt?
In het geval van overlijden van de kredietnemer kunnen er zich twee situaties voordoen. De kredietnemer nam een schuldsaldoverzekering via mozzeno: alle ...
Ma, 19 Sep, 2022 om 10:53 AM
Wat zijn de mogelijke statussen van een serie van Notes?
te financieren Open om de financiering te beginnen financiering lopende De eerste financieringen werden uitgevoerd gefinancierd De financie...
Ma, 19 Sep, 2022 om 10:54 AM
Wat is de automatisch investering?
De automatisch investering is een functie voor investeerders die de investering in Notes automatiseert. De investering gebeurt volgens de strikte investeri...
Di, 7 Feb, 2023 om 8:50 AM