Support

In Notes investeren

Waarin verschilt de voorgestelde belegging door mozzeno ten opzichte van andere soorten investeringen?
De huidige rentevoeten zijn erg laag. Het is moeilijk voor een investeerder om rendement te vinden dat aanzienlijk hoger is dan de spaarboekjes zonder onmiddellijk afhankelijk te zijn van de beursschommelingen en de financiële markten in het alg...
Laatst bijgewerkt 15/06/2023
Hoe verloopt de selectieprocedure van een kredietnemer?
mozzeno selecteert de kredietnemers op basis van verschillende criteria: Fraude: verificatie van de identiteit van de kandidaat-kredietnemer. Terugbetalingscapaciteit: de beoordeling van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnem...
Laatst bijgewerkt 16/06/2022
Wat zal er gebeuren als de kredietnemer afziet van de lening vóór de daadwerkelijke afsluiting en/of vóór de effectieve inschrijving van de Notes?
Het gereserveerde bedrag voor de inschrijving van de Notes wordt opnieuw beschikbaar, zonder verlies of kosten. U kunt dit dan in andere leningen investeren. Indien u investeert in een onderliggende lening die is voorgefinancierd, is dit pro...
Laatst bijgewerkt 16/06/2022
Wat gebeurt er als de kredietnemer afziet van de lening tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen?
Als de kredietnemer afziet van de lening tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de toekenning van de lening en mozzeno geheel terugbetaalt, met inbegrip van de betaling van de rente die verschuldigd is op het ogenblik van het verzoe...
Laatst bijgewerkt 16/06/2022
Wat gebeurt er als de kredietnemer een deel van of het volledige schuldsaldo op de lening vroegtijdig terugbetaalt?
Het terugbetaalde bedrag wordt door mozzeno doorgestort aan de investeerders in de serie van Notes die met de lening overeenstemt, met inbegrip van de daadwerkelijke betaling van de vergoeding voor vervroegde terugbetaling die door de krediet...
Laatst bijgewerkt 16/06/2022
Wat gebeurt er als de kredietnemer te laat is met de maandelijkse aflossing?
Als de kredietnemer een maandelijkse aflossing niet betaalt, worden verschillende procedures geactiveerd door mozzeno om de verschuldigde betalingen te verkrijgen. De investeerder is nooit verantwoordelijk om de terugbetaling van een lening te v...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Wat gebeurt er als de kredietnemer overlijdt?
In het geval van overlijden van de kredietnemer kunnen er zich twee situaties voordoen: De kredietnemer nam een schuldsaldoverzekering (via mozzeno): alle maandelijkse betalingen die nog verschuldigd zijn door de kredietnemer worden door de ve...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Wat zijn de mogelijke statussen van een serie van Notes?
te financieren Open om de financiering te beginnen. financiering lopende De eerste financieringen werden uitgevoerd. gefinancierd De financiering van de serie van Notes is bereikt. voorgefinancierd De serie van Notes werd door mozzeno voor...
Laatst bijgewerkt 15/06/2023
Wat is de automatische investering?
De automatische investering is een functie voor investeerders die de investering in Notes automatiseert. De investering gebeurt volgens de strikte investeringsparameters die u op voorhand instelt door een of meerdere automatische investeringspro...
Laatst bijgewerkt 18/09/2023
Hoe investeert de automatische investering voor u?
Ons platform controleert elke 15 minuten of de Notes die beschikbaar zijn voor inschrijving, overeenstemmen met een of meerdere automatische investeringsprofielen.   Het platform begint bij de investeerders van wie de automatische investering a...
Laatst bijgewerkt 02/08/2023

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij zijn beschikbaar vaan maandag tot en met vrijdag om je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons