Als de kredietnemer een maandelijkse aflossing niet betaalt, worden verschillende procedures geactiveerd door mozzeno om de verschuldigde betalingen te verkrijgen. De investeerder is nooit verantwoordelijk om de terugbetaling van een lening te vorderen.

  • Bij een  achterstand van een paar dagen, mozzeno voert verschillende herinneringsprocedures uit per mail, sms, brief en via de telefoon.

  • In geval van twee achterstallige of een onbetaalde aflossing na twee maanden stuurt mozzeno een laatste ingebrekestelling. De kredietnemer heeft dan een maand om de situatie op te lossen.

  • Na drie onbetaalde termijnen wordt het dossier overgedragen:

  • ofwel naar de kredietverzekeraar als het een lening betreft onder de PROTECT-verzekering. De investeerder wordt gecompenseerd zoals voorzien voor deze serie van Notes en de lening wordt eigendom van de kredietverzekeraar.

  • ofwel met een partner die verantwoordelijk is voor de invordering. Deze laatste is verantwoordelijk om het grootste deel van het bedrag dat verschuldigd is door de kredietnemer te recupereren in overeenstemming met de regelgeving op dit gebied.

  • ofwel staat mozzeno zelf in voor de invordering.


De vergoedingen van kredietnemers die een betalingsachterstand hebben bij de aflossing van hun lening, worden gebruikt om een deel van de lasten te dekken die voortvloeien uit de invordering. Daarom worden deze niet uitbetaald aan de houders van de Notes. Als deze kosten niet door de wanbetalers worden betaald, dan worden zij in mindering gebracht op de uitgevoerde betalingen van de kredietnemers.

mozzeno kan onderhandelen met de in gebreke blijvende kredietnemer en voorstellen om het aflossingsschema van de lening aan te passen. De investeerder van de betrokken serie van Notes wordt hiervan op de hoogte gehouden via zijn beleggingsprofiel.