In het geval van overlijden van de kredietnemer kunnen er zich twee situaties voordoen:

  1. De kredietnemer nam een schuldsaldoverzekering (via mozzeno): alle maandelijkse betalingen die nog verschuldigd zijn door de kredietnemer worden door de verzekeraar in één keer aan mozzeno betaald, die dit bedrag gebruikt om het openstaande saldo van de betrokken serie van Notes terug te betalen. Dit bedrag moet overeenkomen met het bedrag van de serie van Notes, tenzij er vertragingen en/of de kosten waren omwille van andere incidenten die een impact hebben gehad op het rendement voor het overlijden. 
  2. De kredietnemer nam geen schuldsaldoverzekering (via mozzeno): de leningsovereenkomst voorziet in de continuïteit in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenamen van de kredietnemer moeten de maandelijkse aflossingen van de lening blijven betalen indien zij de nalatenschap hebben aanvaard. In het geval van wanbetaling wordt de invorderingsprocedure ingesteld.