te financieren

Open om de financiering te beginnen

financiering lopende

De eerste financieringen werden uitgevoerd

gefinancierd

De financiering van de serie van Notes is bereikt

voorgefinancierdDe serie van Notes werd door mozzeno voorgefinancierd en de lening is reeds toegekend. 

geannuleerd

geannuleerd vóór de toekenning van de lening

afgelopen

De serie van Notes is afgelopen (door een correcte terugbetaling, of na gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, of inwerkingtreding van de PROTECT-verzekering ...).

ingetrokken

De kredietnemer heeft afgezien van de lening binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

In orde

De kredietnemer betaalt de kredietverstrekker op tijd terug.

x achterstallig betaling

De kredietnemer betaalt de maandelijkse aflossingen en andere kosten niet meer terug.

betalingsbelofte

De kredietnemer heeft bevestigd dat hij zijn verschuldigde betaling van zijn krediet zal verrichten. mozzeno zal in de komende dagen controleren of deze betaling is uitgevoerd.

onder invorderingLeningen met kapitaalaflossing:
Na twee onbetaalde maandelijkse aflossingen werd de kredietnemer in gebreke gesteld en heeft hij niet binnen 30 dagen gereageerd. De lening is opgezegd. Indien de lening niet gedekt is door een kredietverzekering, staat mozzeno en/of haar partner in voor de invordering van de verschuldigde bedragen gedurende maximaal 2 jaar na de theoretische einddatum van de lening zoals vermeld in het initiële aflossingsplan.
Bulletleningen:
Er is een terugbetalingsincident ontdekt op de bulletlening in vergelijking met het initiële aflossingsplan.

opgezegd

De PROTECT-verzekering treedt in werking of de invorderingsperiode is afgelopen of het verschuldigde bedrag werd voor het einde van de invorderingsperiode betaald door de in gebreke gebleven kredietnemer.Wat is een Note en een serie van Notes?