te financieren

Open om de financiering te beginnen

financiering lopende

De eerste financieringen werden uitgevoerd

gefinancierd

De financiering van de serie van Notes is bereikt

voorgefinancierdDe serie van Notes werd door mozzeno voorgefinancierd en de lening is reeds toegekend. 

geannuleerd

geannuleerd met toekenning van de lening

afgelopen

De serie van Notes is afgelopen (door een correcte terugbetaling, of na gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, of inwerkingtreding van de PROTECT verzekering ...).

ingetrokken

De kredietnemer heeft afgezien van de lening binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

huidig

De kredietnemer betaalt de kredietverstrekker op tijd terug.

x achterstallig betaling

De kredietnemer betaalt de maandelijkse aflossingen en anderen kosten niet meer terug.

betalingsbelofteDe kredietnemer heeft bevestigd dat hij zijn verschuldigde betaling van zijn krediet zal verrichten. mozzeno.com zal in de komende dagen controleren of deze betaling is uitgevoerd.

aangegeven

Na twee onbetaalde maandelijkse aflossingen werd de kredietnemer in gebreke gesteld en heeft daarna niet binnen 30 dagen gereageerd. De lening is dus opgeschort en de eventuele PROTECT verzekering treedt in werking.