Het terugbetaalde bedrag wordt door mozzeno doorgestort aan de investeerders in de serie van Notes die met de lening overeenstemt, met inbegrip van de daadwerkelijke betaling van de vergoeding voor vervroegde terugbetaling die door de kredietnemer werd betaald, maar na aftrek van eventuele kosten die nog verschuldigd zouden zijn door de kredietnemer. 

 

Als de lening vervroegd wordt terugbetaald na een door mozzeno verleende hergroepering van kredieten, moet de kredietnemer, overeenkomstig de aanbevelingen van de FOD Economie, geen compenserende vergoeding betalen.

 

De volledige vervroegde terugbetaling (het resterende bedrag en alle andere niet-betaalde bedragen) van de kredietnemer beëindigt de leningovereenkomst en dus de betrokken serie van Notes.