Het terugbetaalde bedrag wordt door mozzeno doorgestort aan de investeerders in de serie van Notes die met de lening overeenstemt, met inbegrip van de daadwerkelijke betaling van de vergoeding voor vervroegde terugbetaling die door de kredietnemer werd betaald, maar na aftrek van eventuele kosten die nog verschuldigd zouden zijn door de kredietnemer. Als de vervroegde terugbetaling tijdens de eerste paar maanden plaatsvindt, dan volstaat de ontvangen rente nog niet om de kost van de PROTECT verzekering te dekken en leidt dit tot een negatief rendement op de Notes.


 

De volledige vervroegde terugbetaling (het resterende bedrag en alle andere niet-betaalde bedragen) van de kredietnemer beëindigt de leningovereenkomst en dus de betrokken serie van Notes.