Als de kredietnemer afziet van de lening tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de toekenning van de lening en mozzeno geheel terugbetaalt, met inbegrip van de betaling van de rente die verschuldigd is op het ogenblik van het verzoek om de lening in te trekken, dan wordt het bedrag dat de kredietnemer terugbetaalt, doorgestort aan de investeerders in de serie van Notes die met de lening overeenstemt. De eventuele inschrijvingskosten worden eveneens terugbetaald aan de investeerders.