mozzeno selecteert de kredietnemers op basis van verschillende criteria:

  1. Fraude: verificatie van de identiteit van de kandidaat-kredietnemer.
  2. Terugbetalingscapaciteit: de beoordeling van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer, rekening houdend met de maandelijkse aflossingsbedrag van de gevraagde lening op het maandelijkse budget.
  3. Bereidheid tot terugbetaling: waardering van de wil van de kandidaat-kredietnemer om de lening elke maand terug te betalen.


mozzeno maakt in de eerste plaats gebruik van een scoremodel dat werd ontwikkeld door actuarissen en specialisten consumentenkredieten. Het bijzondere aan dit model is dat het zich baseert op zowel traditionele als meer innovatieve criteria voor de beoordeling van het kredietrisico. mozzeno moet ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen (positieve en negatieve luiken). Voor leningen die gedekt zijn door de PROTECT-verzekering werkt mozzeno samen met een kredietverzekeraar die zijn eigen beoordeling uitvoert van elke kandidaat-kredietnemer.

 

In alle gevallen moet de kredietnemer verschillende bewijsstukken voorleggen waarmee mozzeno de waarheidsgetrouwheid van de in zijn kredietaanvraag verstrekte informatie kan nagaan.