mozzeno selecteert de kredietnemers op basis van verschillende criteria:

1. Fraude: verificatie van de identiteit van de kandidaat-kredietnemer.

2. Terugbetalingscapaciteit: de beoordeling van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer, rekening houdend met de maandelijkse aflossingsbedrag van de gevraagde lening op het maandelijkse budget.

3. Bereidheid tot terugbetaling: waardering van de wil van de kandidaat-kredietnemer om de lening elke maand terug te betalen.


mozzeno maakt in de eerste plaats gebruikt van een scoremodel dat werd ontwikkeld door actuarissen en specialisten consumentenkredieten. mozzeno moet ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen (positieve en negatieve luiken).
 mozzeno werkt ook samen met een kredietverzekeraar die zijn eigen beoordeling uitvoert van elke kandidaat-kredietnemer.