Support

Investeerder worden

Wat zijn de voorwaarden om te beleggen op het mozzeno-platform?
Om op het mozzeno-platform te kunnen investeren moet u: Meerderjarig zijn indien u investeert als natuurlijk persoon; Het recht hebben om de onderneming financieel te verbinden indien u investeert als onderneming; Een account op de plat...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Hoe registreert u zich en begint u te investeren?
Om investeerder te worden op mozzeno, moet u ten eerste een account aanmaken op de website van mozzeno. Het aanmaakproces is 100% digitaal en vraagt slechts enkele minuten. U moet alleen de gevraagde informatie invullen in het formulier. Deze in...
Laatst bijgewerkt 28/09/2023
Wat zijn de kosten voor rekening van de investeerder om te investeren?
In een fonds of een sicav betaalt u meestal instapkosten en  jaarlijkse beheerkosten (terugkerend). Dankzij de flexibele structuur van mozzeno vermijdt u vele kosten die andere soorten financiële intermediairs wel aanrekenen. Bij mozzeno zit...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Wat is een Note en een serie van Notes?
Om u de kans te geven in een nieuwe beleggingscategorie te investeren - namelijk Belgische consumentenkredieten - heeft mozzeno een onrechtstreeks systeem ontwikkeld. Dit systeem kan samevatten worden als volgt: mozzeno krijgt, analyseert en a...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Waarom moet ik investeren in de Notes en niet rechtstreeks in leningen?
Overeenkomstig de Belgische wetgeving is het niet mogelijk om rechtstreeks te investeren in leningen aan particulieren. Investeren in Notes met onderliggende consumentenkredieten is een doeltreffende manier om toegang te krijgen tot deze beleggi...
Laatst bijgewerkt 15/06/2023
De minimum- en maximumbedragen van uw investeringen
Het minimale bedrag dat u moet toevoegen aan uw investeerdersaccount om van start te kunnen gaan met de beleggingen is € 500,00. U kunt vanaf € 25,00 in een serie van Notes investeren (behalve als het voor inschrijving beschikbare bedrag lager ...
Laatst bijgewerkt 28/09/2023
Wat gebeurt er met mijn geld als het niet in Notes is geïnvesteerd?
Dan bevindt het zich in de wachtfase. Dit gebeurt in drie gevallen: U hebt uw investeerdersaccount aangevuld, maar het geld is nog niet volledig geïnvesteerd in Notes. U heeft bepaalde sommen ontvangen na kapitaalaflossingen door de kredie...
Laatst bijgewerkt 28/09/2023
Hoe werkt de PROTECT-verzekering?
De PROTECT-verzekering die mozzeno aanbiedt, garandeert de terugbetaling van het kapitaal dat nog in de gedekte series van Notes is geïnvesteerd. De kost van de PROTECT-verzekering is reeds opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de serie van ...
Laatst bijgewerkt 27/07/2023
Wie voert prudentieel toezicht uit op mozzeno? Hoe worden de mozzeno-activiteiten gecontroleerd?
In het kader van zijn activiteiten staat mozzeno onder de toezicht van de FSMA. De FSMA is een autonome controle-instantie die permanente controle uitvoert over de verschillende actoren van de Belgische financiële sector en die de activiteiten...
Laatst bijgewerkt 28/09/2023
Wat gebeurt er in het geval van een faillissement?
Ter bescherming van het geld dat de investeerders in Notes hebben geïnvesteerd, heeft mozzeno zijn activiteit over twee verschillende vennootschappen verdeeld: mozzeno nv en mozzeno services nv: mozzeno nv is de entiteit die verantwoordelij...
Laatst bijgewerkt 05/03/2024

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij zijn beschikbaar vaan maandag tot en met vrijdag om je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons