In een fonds of een sicav betaalt u meestal instapkosten en  jaarlijkse beheerkosten (terugkerend). Dankzij de flexibele structuur van mozzeno vermijdt u vele kosten die andere soorten financiële intermediairs wel aanrekenen.


Bij mozzeno zitten alle kosten bij de rentevoet van de series van Notes inbegrepen. Er zijn geen servicekosten of inschrijvingskosten.


Voor leningen die genieten van een beschermingsmechanismezijn de kosten hiervan al van de rentevoet van de lening afgetrokken. De kosten van het beschermingsmechanisme zijn dus reeds in mindering gebracht bij het rendement van een serie van Notes (cf. bijzondere situatie van wanbetaling door de kredietnemer).