Om publiek beroep op het spaarwezen te doen, heeft mozzeno een prospectus uitgegeven die werd goedgekeurd door de FSMA. Het is ook de FSMA, als een van de twee autonome controle-instanties die permanente controle uitvoert over de verschillende actoren van de Belgische financiële sector, die de activiteiten van mozzeno controleert betreffende het publiek beroep op het spaarwezen . De FSMA is namelijk verantwoordelijk "voor de naleving van de gedragsregels door de financiële intermediairs en het toezicht op de verkoop van investeringsproducten voor het grote publiek.”

 

Voor zijn activiteiten inzake kredietverlening in consumentenkredieten heeft mozzeno de goedkeuring gekregen van de FSMA. Het is daarentegen de economische inspectie van de FOD Economie die de toekenning van consumentenkredieten als zodanig controleert.

 

Voor zijn activiteiten als intermediair in verzekeringen heeft mozzeno goedkeuring gekregen van de FSMA als subagent van AXA België nv.

 

Alle mozzeno-activiteiten zijn gevestigd in België en mozzeno onderwerpt aan al zijn activiteiten aan de verschillende Belgische belastingen. mozzeno heeft geen enkele structuur in belastingparadijzen.