In het kader van zijn activiteiten staat mozzeno onder de toezicht van de FSMA.


De FSMA is een autonome controle-instantie die permanente controle uitvoert over de verschillende actoren van de Belgische financiële sector en die de activiteiten van mozzeno controleert betreffende het publiek beroep op het spaarwezen. Het is namelijk verantwoordelijk "voor de naleving van de gedragsregels door de financiële intermediairs en het toezicht op de verkoop van investeringsproducten voor het grote publiek.


mozzeno heeft ook een vergunning van de FSMA als kredietgever in consumentenkredieten en is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen van de FSMA.


mozzeno staat eveneens onder de toezicht van de economische inspectie van de FOD Economie die de naleving van de regels inzake de toekenning van consumentenkredieten en de consumentenbescherming als zodanig controleert (Boek VII van het Wetboek economisch recht).


 Alle mozzeno-activiteiten zijn gevestigd in België en mozzeno onderwerpt aan al zijn activiteiten aan de verschillende Belgische belastingen. mozzeno heeft geen enkele structuur in belastingparadijzen.