Dat is een reductie op de behandelingskost van de kredietaanvraag die door mozzeno wordt toegekend na afloop van de lening, indien de lening gedurende de volledige looptijd op tijd werd terugbetaald.

In plaats van een betere rente te geven aan alle kredietnemers, wil mozzeno de kredietnemers die hun lening correct terugbetalen, privilegiëren.

De voorwaarden om deze beloning voor correcte terugbetaling te krijgen zijn de volgende:

  1. De lening moet over de hele looptijd terugbetaald zijn volgens de aflossingstabel.
  2. Elk van de maandelijkse aflossingen moet betaald zijn uiterlijk op de datum voorzien in het aflossingsschema of, indien de Europese domiciliëring is mislukt, niet later dan de vijfde kalenderdag volgend op de eerste herinnering gestuurd per e-mail aan de kredietnemer. 
  3. De lening moet niet vervroegd terugbetaald zijn.


De beloning voor een correcte terugbetaling maakt het u mogelijk de kosten van het krediet te verlagen. Het is echter niet inbegrepen in het voorgestelde jkp aangezien alleen kredietnemers die gedurende de volledige looptijd correct terugbetalen ervan genieten.


Het bedrag van de beloning wordt een aantal dagen na het einde van de lening betaald, voor zover

de kredietnemer de voorwaarden van die lening respecteert. De kredietnemer moet dus ook de laatste maandelijkse afbetaling op normale wijze volbrengen.