Shelteo-schuldsaldoverzekering

Support: Shelteo-schuldsaldoverzekering

Kan iedereen een Shelteo-schuldsaldoverzekering onderschrijven?
JA, op voorwaarde dat: Het verzekerd kapitaal minimaal € 1.250 en maximaal € 100.000 (exclusief premie) is; De looptijd van uw lening niet verder reikt d...
Ma, 28 Nov, 2022 om 4:55 PM
Wanneer en hoe kan ik onderschrijven?
Na de voorlopige goedkeuring van uw aanvraag, kunt u een Shelteo-verzekering aan uw leningsaanvraag toevoegen. Deze is facultatief. Tijdens de toetredings...
Ma, 20 Jun, 2022 om 1:08 PM
Hoe wordt de premie berekend?
De premie wordt berekend op basis van verschillende criteria: naargelang de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde op het moment van de ...
Ma, 20 Jun, 2022 om 1:09 PM
Wat moeten mijn naaste familieleden doen indien ik tijdens de looptijd van de overeenkomst kom te overlijden?
Uw naaste familieleden moeten APRIL Belgium zo snel mogelijk verwittigen en de volgende documenten verstrekken. Dit kan per e-mail of per post. Een uittre...
Ma, 20 Jun, 2022 om 1:10 PM
Opzegging van de overeenkomst
U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal v...
Di, 7 Feb, 2023 om 10:52 AM
Afkoop van de overeenkomst
Heeft u uw lening voor de einddatum afbetaald? Dan bestaat de mogelijkheid om uw overeenkomst vervroegd af te kopen. Hoe gaat u te werk?   Om u dossier te...
Ma, 20 Jun, 2022 om 1:13 PM
Contactgegevens April Belgium
April Belgium Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert Voor niet-medische vragen: support.be@april.com Voor medische vragen: medical.be@april.com
Wo, 1 Feb, 2023 om 9:27 AM