Shelteo-schuldsaldoverzekering

Kennisbank: Shelteo-schuldsaldoverzekering

Kan iedereen een Shelteo-schuldsaldoverzekering onderschrijven?
JA, op voorwaarde dat: Het verzekerd kapitaal minimaal € 1.250 en maximaal € 50.000 (exclusief premie) is. De looptijd van uw lening niet verder reikt da...
Do, 11 Feb, 2021 at 3:42 PM
Wanneer en hoe kan ik onderschrijven?
Na de voorlopige goedkeuring van uw aanvraag, kunt u een Shelteo-verzekering aan uw leningsaanvraag toevoegen. Deze is facultatief. Tijdens de toetredings...
Wo, 22 Jul, 2020 at 4:52 PM
Hoe wordt de premie berekend?
De premie wordt berekend op basis van verschillende criteria: naargelang de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde op het moment van de ...
Wo, 22 Jul, 2020 at 4:55 PM
Wat moeten mijn naaste familieleden doen indien ik tijdens de looptijd van de overeenkomst kom te overlijden?
Uw naaste familieleden moeten APRIL Belgium zo snel mogelijk verwittigen en de volgende documenten verstrekken. Dit kan per e-mail of per post. Een uittre...
Wo, 10 Jun, 2020 at 2:04 PM
Opzegging van de overeenkomst
U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal v...
Wo, 22 Jul, 2020 at 4:55 PM
Afkoop van de overeenkomst
Heeft u uw lening voor de einddatum afbetaald? Dan bestaat de mogelijkheid om uw overeenkomst vervroegd af te kopen. Hoe gaat u te werk?   Om u dossier te...
Wo, 22 Jul, 2020 at 4:55 PM
Contactgegevens April Belgium
April Belgium Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-La-Neuve Voor niet-medische vragen: support.be@april.com Voor medische vragen: medical.be@april.com
Wo, 10 Jun, 2020 at 2:05 PM