Support

Shelteo-schuldsaldoverzekering

Kan iedereen een Shelteo-schuldsaldoverzekering onderschrijven?
JA, op voorwaarde dat: Het verzekerd kapitaal minimaal € 1.250 en maximaal € 100.000 (exclusief premie) is; De looptijd van uw lening niet verder reikt dan 120 maanden; U maximaal 69 jaar bent op de datum van toetreding tot de verzekering en ...
Laatst bijgewerkt 28/11/2022
Wanneer en hoe kan ik onderschrijven?
Na de voorlopige goedkeuring van uw aanvraag, zal u een Shelteo-verzekering aan uw leningsaanvraag kunnen toevoegen. Deze is facultatief. Tijdens de toetredingsprocedure krijgt u een simulatie van de premieberekening. Deze simulatie is vrijblij...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Hoe wordt de premie berekend?
De premie wordt berekend op basis van verschillende criteria: naargelang de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde op het moment van de onderschrijving en het verzekerde kapitaal. Financiële infofiche levensverzekering voo...
Laatst bijgewerkt 20/06/2022
Wat moeten mijn naaste familieleden doen indien ik tijdens de looptijd van de overeenkomst kom te overlijden?
Uw naaste familieleden moeten APRIL Belgium zo snel mogelijk verwittigen en de volgende documenten verstrekken. Dit kan per e-mail of per post. Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde. Indien het originele document dat door het ...
Laatst bijgewerkt 25/07/2023
Opzegging van de overeenkomst
U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst zonder boete en zonder opgave van enige reden op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal vrijgeeft. De verzekerde ontvangt van mozzeno...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Afkoop van de overeenkomst
Heeft u uw lening voor de einddatum afbetaald? Dan hebt u de mogelijkheid om uw verzekeringsovereenkomst vervroegd af te kopen. Hoe gaat u te werk? Om u dossier te verwerken moet u zo snel mogelijk volgende documenten verstrekken aan APRIL Be...
Laatst bijgewerkt 06/07/2023
Contactgegevens April Belgium
April Belgium Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert Voor niet-medische vragen: support.be@april.com Voor medische vragen: medical.be@april.com
Laatst bijgewerkt 05/03/2024
Wat is de Shelteo-schuldsaldoverzekering?
Wat is Shelteo? De Shelteo-schuldsaldoverzekering is een tijdelijke en facultatieve levensverzekering. In geval van overlijden van de verzekerde garandeert ze dat het nog verschuldigde saldo op de lening wordt afgelost. Concreet: als u i...
Laatst bijgewerkt 25/07/2023

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij zijn beschikbaar vaan maandag tot en met vrijdag om je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons