JA, op voorwaarde dat:

  • Het verzekerd kapitaal minimaal € 1.250 en maximaal € 100.000 (exclusief premie) is;
  • De looptijd van uw lening niet verder reikt dan 120 maanden;
  • U maximaal 69 jaar bent op de datum van toetreding tot de verzekering en 70 jaar op het einde ervan;
  • U zonder voorbehoud de verklaring van goede gezondheid, die noodzakelijk deel uitmaakt van het Shelteo-toetredingsattest ondertekent .

 

Indien u samen met uw co-kredietnemer een lening aangaat, kunt u dus beiden in eigen naam intekenen op Shelteo.


De onderschrijving van de Shelteo-verzekeringsovereenkomst gebeurt online met een digitale handtekening.


Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen