De leningscapaciteit en dus de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer is een erg belangrijk criterium om te beoordelen of een lening al dan niet past bij de persoonlijke situatie.