De leningscapaciteit en dus de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer is een erg belangrijk criterium om te beoordelen of een lening al dan niet past bij de persoonlijke situatie.

Vóór hij een lening afsluit, dient de kandidaat-kredietnemer na te gaan of hij die lening zonder problemen kan afbetalen.


Hiervoor gaat men er meestal vanuit dat het beschikbare budget van de kredietnemer – te berekenen door van de som van de inkomsten alle kosten af te trekken, inclusief de maandelijkse afbetaling van de nieuwe aangevraagde lening – minstens 50% van zijn inkomsten moet zijn.