De leningscapaciteit en dus de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer is een erg belangrijk criterium om te beoordelen of een lening al dan niet past bij de persoonlijke situatie.

Vóór hij een lening afsluit, dient de kandidaat-kredietnemer na te gaan of hij die lening zonder problemen kan afbetalen.


Hiervoor gaat men er meestal vanuit dat het beschikbare budget van de kredietnemer – te berekenen door van de som van de inkomsten alle kosten af te trekken, inclusief de maandelijkse afbetaling van de nieuwe aangevraagde lening – minstens 50% van zijn inkomsten moet zijn.


Bij het evalueren van uw budget houden we geen rekening met de volgende inkomsten:

  • het OCMW

  • kinderbijslag

  • artikel 60

  • niet-aangegeven inkomsten

  • familiale hulp

  • zwart geld


Voor elke ingediende kredietaanvraag gaat mozzeno over tot de grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van de kandidaat-kredietnemer(s). Indien mozzeno van oordeel is dat de kandidaat-kredietnemer niet in staat zal zijn om zijn terugbetalingsverplichtingen na te komen, zal de aanvraag geweigerd worden. 


De kandidaat-kredietnemer moet ook zich afvragen of het bedrag dat hij wilt lenen stemt overeen met het doel van het krediet. Daarvoor moet hij de precieze kosten van zijn project proberen te bepalen en vervolgens zijn aanvraag beperken tot het bedrag dat hij echt nodig heeft. 


mozzeno zal ook controleren dat het gevraagde bedrag stemt overeen met het doel van de lening. mozzeno kan de kandidaat-kredietnemer altijd uitnodigen om het bedrag van de aanvraag te verlagen als het bedrag te hoog lijkt ten opzichte van het doel van de lening.