mozzeno is het eerste Belgische collaboratieve platform waarop particulieren, zelfstandigen en bedrijven onrechtstreeks geld bij elkaar kunnen lenen.


Enerzijds is mozzeno door de FSMA vergund als kredietgever in consumentenkrediet voor leningen op afbetaling. Dankzij deze vergunning kan mozzeno leningen verstrekken aan consumenten die in België wonen.

mozzeno is dus onderworpen aan alle verplichtingen die gelden voor Belgische kredietgevers: correcte informatie van de kredietnemers, communicatie met de Centrale voor kredieten aan particulieren, herroepingsrecht …


Anderzijds heeft mozzeno, om deze leningen te financieren, Notes uitgegeven waarop investeerders kunnen intekenen. Dit zijn financiële instrumenten die vergelijkbaar zijn met obligaties. Elke lening komt overeen met een serie van deze Notes.


Investeerders investeren dus niet rechtstreeks in leningen, maar in Notes die overeenkomen met de lening. Daarom spreken we over onrechtstreekse financiering door particulieren.


mozzeno biedt kredietnemers ook de mogelijkheid om een Shelteo-schuldsaldoverzekering te onderschrijven. Hiervoor is mozzeno ook ingeschreven als verzekeringsagent bij de FSMA.


Wie voert prudentieel toezicht uit op mozzeno? Hoe worden de mozzeno-activiteiten gecontroleerd?