Op uw investeerdersaccount vindt u in het linkermenu een rubriek ‘Reporting’.

Deze rubriek geeft u toegang tot verschillende rapporten en statistieken:

  • Historiek van de geldstromen: geeft u toegang tot een gedetailleerd overzicht van de geldstromen die uw investeringen in het verleden hebben gegenereerd. U krijgt dit overzicht per jaar en per maand. Voor de lopende en de volgende maand worden de details ook per dag weergegeven.

  • Geldstromenprognose: geeft u toegang tot een gedetailleerd overzicht van de geldstromen die in de toekomst door uw investeringen zullen worden gegenereerd. U krijgt dit overzicht per jaar en per maand. Voor de lopende en de volgende maand worden de details ook per dag weergegeven.

           Er zijn 2 opties beschikbaar:

  1. Zonder herinvestering: laat u toe om de verwachtingen te zien van uw toekomstige geldstromen op basis van uw huidige portefeuille zonder herinvestering.
  2. Met herinvestering: laat u toe om de verwachtingen te bekijken van uw toekomstige geldstromen in geval van herinvestering van het geld dat terug beschikbaar komt op uw account. Het rendement van deze herinvesteringen is gebaseerd op het gemiddelde rendement van alle investeringen op het platform of op een rendement dat u zelf bepaalt. U kunt ook de datum aanpassen waarop het terug beschikbaar gestelde geld niet meer opnieuw mag worden geïnvesteerd.
  • Prestaties: geeft u toegang tot de rendementen op jaarbasis, de rendementen van investeerders op het geselecteerde jaar, een gedetailleerd overzicht van winst en verlies (laatste jaar en laatste 2 jaar) en de Notes aankoopgeschiedenis (laatste jaar en laatste 2 jaar). U kunt kiezen of u deze verschillende gegevens wilt bekijken voor uw portefeuille of voor alle portefeuilles op mozzeno.

  • Fiscale overzichten: geeft u toegang tot de downloads van de jaarlijkse fiscale overzichten van uw portefeuille. U vindt er de geldbewegingen van maand tot maand en de totalen van uw investeerdersaccount. Als u investeert als Belgische inwoner is dit overzicht louter informatief, aangezien mozzeno zorgt voor de inning van de bevrijdende roerende voorheffing.

  • Alle bevestigde Notes: geeft u toegang tot het overzicht van alle series van Notes die sinds de lancering van mozzeno door onze community van investeerders zijn gefinancierd.