Er worden de laatste tijd heel wat pogingen tot kredietfraude gedaan op het internet.


Bij dit type oplichting bieden de (niet-geautoriseerde) zogenaamde kredietgevers kredieten tegen bijzonder gunstige voorwaarden aan. Meestal moet de consument om te beginnen een bepaald bedrag overschrijven. Dat bedrag is zogezegd nodig om bepaalde kosten te dekken. De oplichters hebben het over dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten of kosten voor een verzekering tegen wanbetaling. Zodra de consument het gevraagde bedrag heeft overgeschreven, verdwijnt de 'kredietgever' en ziet het slachtoffer zijn geld niet meer terug. Meer info over kredietfraude vindt u op de website van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) (https://www.fsma.be/nl/valse-kredieten).

 

Indien u geld hebt overschreven dat u niet meer kunt recupereren, raden we u ten stelligste aan zo snel mogelijk klacht in te dienen bij de politie of bevoegde rechterlijke instanties.

 

Indien u denkt dat u het slachtoffer bent van kredietfraude, vragen we u de frauduleuze handelingen te melden bij de FSMA. Dat kan via e-mail naar peri@fsma.be of via het contactformulier op de website van de FSMA https://www.fsma.be/nl/contactformulier-consumenten.

Hoe pogingen tot kredietfraude via het internet vermijden?