Het overlijden van de borgsteller heeft geen gevolgen voor de erfgenamen van de persoon die zich borg heeft gesteld. Aangezien het een 'persoonlijke' borgstelling betreft, wordt die niet overgedragen naar de erfgenamen van de initiële borgsteller na diens overlijden. De waarborg houdt dus op te bestaan, maar de lening vervolgt haar normale verloop.

Wat is een persoonlijke borgstelling?