De terugkoop van Notes geeft investeerders de kans om Notes waarin ze geïnvesteerd hebben, volledig of gedeeltelijk terug te verkopen aan mozzeno.

 

De series van Notes die voortijdig kunnen worden teruggekocht door mozzeno, zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Investeren via Notes’ van uw investeerdersaccount, en meer bepaald onder de kolom ‘Terugkoop van Notes’.

 

De terugkoop van Notes maakt de investeringen op mozzeno meer flexibel. Toch is deze terugkoop geen volledig liquiditeitsaanbod. Er gelden immers bepaalde voorwaarden en beperkingen die hieronder beschreven worden. Een investering in Notes moet met andere woorden worden blijven gezien als een investering met beperkte liquiditeit die tot de vervaldatum geleidelijk maandelijks wordt geliquideerd.

 

Het is dus in geen geval de bedoeling om een secundaire markt aan te bieden waarop investeerders rechtstreeks kunnen onderhandelen over de liquiditeit, of zelfs kunnen speculeren op Notes. 

 

Kosten

Aan een terugkoop zijn kosten verbonden. Die komen overeen met de helft van de bruto jaarrente van de serie waarvoor een terugkoop is aangevraagd. Het doel van die kosten is mozzeno te vergoeden voor de verwerking. 

 

Voorbeeld:

  • Serie van Notes over 60 maanden met een mogelijk rendement van 3,50% bruto die in aanmerking komt voor een aanvraag tot terugkoop van Notes.
  • De investeerder investeert € 340 in deze serie.
  • Naargelang de kredietnemer zijn lening afbetaalt, krijgt de investeerder elke maand interesten en wordt hij voor een deel in kapitaal terugbetaald. De waarde van de Note neemt af naargelang de terugbetalingen in kapitaal.

Scenario 1:

Na 4 maanden wil de investeerder de terugkoop van al zijn Notes in deze serie aanvragen, voor een kapitaalwaarde van € 319,11. Als de terugkoop van Notes doorgaat, worden er 1,75% kosten aangerekend, dus 1,75% * € 319,11 = € 5,58. Die kosten liggen hoger dan de ontvangen interesten van € 2,64 netto.

 

Scenario 2:

Na 16 maanden wil de investeerder de terugkoop van al zijn Notes in deze serie aanvragen, voor een kapitaalwaarde van € 254,98. Als de terugkoop van Notes doorgaat, worden er 1,75% kosten aangerekend, dus 1,75% * € 254,98 = € 4,46. Die kosten liggen lager dan de ontvangen interesten van € 9,63 netto.

 

* helft van de bruto jaarrente van de serie, zijnde 3,50%.


Voorwaarden en beperkingen

  • Verplichtingen en beperkingen van mozzeno

mozzeno doet haar uiterste best om aan de terugkoopaanvragen van haar investeerders te voldoen, steeds met respect voor de vastgelegde filosofie en doelen.

Wanneer er echter heel veel aanvragen tegelijk komen, kan het bedrijfskapitaal ontoereikend zijn om op alle aanvragen in te gaan.

mozzeno kan in dat geval verschillende alternatieven aanbieden. Die zijn, in volgorde van het in overweging nemen:

  1. een lager bedrag voorstellen dat wel onmiddellijk kan worden teruggekocht ;
  2. de aanvraag on hold zetten tot ze volledig kan worden ingewilligd wanneer het bedrijfskapitaal is aangevuld. Dit in de volgorde waarop de aanvragen zijn binnengekomen ;
  3. het bedrag van de aanvragen begrenzen tot een % van de portefeuille, zodat de aanvragen onder de investeerders worden geregulariseerd. mozzeno zal dan proberen om een bepaald – lager – percentage van de Notes van de investeerders die daar een aanvraag voor hebben ingediend, terug te kopen. 

 

Het kan uitzonderlijk voorkomen dat mozzeno geen enkele Note kan terugkopen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het benodigde bedrijfskapitaal niet voldoet of niet meer voor dit doeleinde kan worden ingezet?

  • Voorwaarde gebonden aan de onderliggende lening

mozzeno kan geen Notes terugkopen van een serie waarvan de onderliggende lening een betalingsachterstand heeft of in de voorbije 3 maanden een betalingsachterstand heeft gehad. De series van Notes die voortijdig kunnen worden teruggekocht door mozzeno, zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Investeren via Notes’ van uw investeerdersaccount.

 

Herfinanciering door mozzeno

Om haar bedrijfskapitaal aan te vullen en desnoods andere Notes te kunnen terugkopen, kan mozzeno nieuwe Notes uitgeven onder dezelfde serie als de teruggekochte Notes. Die nieuwe Notes kunnen aan de gemeenschap van investeerders worden voorgelegd voor inschrijving voor de overgebleven looptijd en onder dezelfde voorwaarden.


Ontdek hoe u stap voor stap een terugkoop van Notes aanvraagt.