De terugkoop van Notes geeft investeerders de kans om de in aanmerking komende Notes waarin ze geïnvesteerd hebben, volledig of gedeeltelijk terug te verkopen aan mozzeno.

De terugkoop van Notes is gebonden aan bepaalde voorwaarden en kosten.

De series van Notes waarin u kunt investeren en waarvoor een terugkoop van Notes door mozzeno mogelijk is, vindt u terug onder het tabblad 'Investeren - handmatig' in uw investeerdersaccount.


Wat is de procedure om een aanvraag tot de terugkoop van Notes in te dienen?

De aanvraag tot de terugkoop van Notes is een optie die u vindt onder het tabblad 'Mijn investeringen' in uw investeerdersaccount.

Niet alle series van Notes bieden de mogelijkheid tot terugkoop. Die mogelijkheid kan ook opgeschort zijn, bijvoorbeeld als de kredietnemer te laat is met zijn afbetalingen. Alle voorwaarden.


Stap 1: Om de series van Notes te zien waarin u geïnvesteerd hebt en die de mogelijkheid tot terugkoop hebben, klikt u op het tabblad 'Mijn investeringen' in het menu van uw investeerdersaccount. In een van de kolommen ziet u of er al dan niet een mogelijkheid tot terugkoop bestaat.

In dit voorbeeld is er voor de zichtbare Notes een terugkoop mogelijk.

Stap 2: Om over te gaan tot een aanvraag tot de terugkoop van Notes, klikt u op de pijl in de eerste kolom van dit overzicht. We bevinden ons nog steeds onder het tabblad 'Mijn investeringen'.


Stap 3: Als u op deze pijl klikt, ziet u twee opties:

●     Een optie waarmee u de geschiedenis van de Note kunt bekijken;

●     Een tweede optie waarmee u uw aanvraag tot de terugkoop van Notes kunt indienen.

Klik op de tweede optie.


Stap 4: U ziet nu de details van de terugkoop van Notes, waaronder het percentage kosten dat van toepassing is.

Geef het gewenste terugkoopbedrag in. U ziet eronder het minimum- en maximumbedrag staan.

In dit voorbeeld is € 25,00 het minimumbedrag en € 29,07 het maximumbedrag.


Stap 5: Om uw aanvraag af te ronden, klikt u op de knop 'terugkoop aanvragen'.


Stap 6: Uw aanvraag wordt nu in overweging genomen en is in afwachting van goedkeuring.

Het gevraagde bedrag staat te koop (zoals hierboven weergegeven).


Stap 7: Zodra mozzeno de terugkoop goedkeurt, verandert de status van de serie in 'verkocht'. Om de Notes te zien die mozzeno heeft teruggekocht, dient u de optie 'Toon de afgelopen series van Notes' bovenaan rechts aan te vinken.


De status van de Note is veranderd in 'verkocht'.

Het bedrag van de verkoop minus de kosten wordt toegevoegd aan het bedrag “Beschikbaar om te investeren” op uw mozzeno-account.


Stap 8: U kunt dit bedrag opnemen via het tabblad 'Geld opnemen' in het linkermenu van uw mozzeno-account.


Ontdek hoe werkt de terugkoop van Notes door mozzeno.