U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal vrijgeeft. De verzekerde ontvangt van mozzeno een e-mail waarin de toekenning van zijn lening wordt bevestigd. Deze e-mail informeert hem dat hij het recht heeft om zijn Shelteo-verzekeringsovereenkomst binnen 30 dagen op te zeggen.


Het geld wordt door APRIL Belgium overgemaakt aan mozzeno. Het is mozzeno die op vraag van de klant overgaat tot de terugbetaling, of die het geld bij gebrek hieraan reserveert voor de terugbetaling van het lopende krediet.

 

De aanvraag tot opzegging kan per e-mail of per post aan APRIL Belgium worden gericht en moet vergezeld zijn van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart en uw bankkaart.

U krijgt de betaalde premie dan terugbetaald, verminderd met de kosten van het gedekte risico.


Financiƫle infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen