U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal vrijgeeft. De verzekerde ontvangt van mozzeno een e-mail waarin de toekenning van zijn lening wordt bevestigd. Deze e-mail informeert hem dat hij het recht heeft om zijn Shelteo-verzekeringsovereenkomst binnen 30 dagen op te zeggen.

 

De aanvraag tot opzegging kan per e-mail of per post aan APRIL Belgium worden gericht en moet vergezeld zijn van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart en uw bankkaart.

U krijgt de betaalde premie dan terugbetaald, verminderd met de kosten van het gedekte risico.


Financiƫle infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen