U heeft het recht uw Shelteo-overeenkomst zonder boete en zonder opgave van enige reden op te zeggen binnen 30 dagen te rekenen vanaf haar inwerkingtreding, hetzij de datum waarop mozzeno het kapitaal vrijgeeft. De verzekerde ontvangt van mozzeno een e-mail waarin de toekenning van zijn lening wordt bevestigd. Deze e-mail informeert hem dat hij het recht heeft om zijn Shelteo-verzekeringsovereenkomst binnen 30 dagen op te zeggen.


De opzegging kan per mail of per post aan APRIL Belgium worden gestuurd , samen met een kopie van van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart en van uw bankkaart.


Het geld wordt door APRIL Belgium overgemaakt aan mozzeno. mozzeno overgaat tot de terugbetaling op uw vraag, of bij gebrek hieraan reserveert het geld voor de terugbetaling van het lopende krediet. De betaalde premie wordt u dan terugbetaald,  verminderd met de kosten van het gedekte risico.


Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen