De Notes waarin de overledene heeft geïnvesteerd op mozzeno maken, evenals zijn overige bezit, integraal deel uit van zijn nalatenschap.


In afwachting van de verdeling ervan blijven de betalingen van de Notes gewoon doorlopen op het investeerdersaccount van de overledene.


Van zodra het nalatenschap vereffend is, draagt mozzeno de eigendom van de Notes gratis over aan de erfgenamen mits voorlegging van de notariële akte.

  • Indien het nalatenschap wordt verdeeld tussen de erfgenamen, moet iedere erfgenaam een investeerdersaccount op zijn eigen naam aanmaken en krijgt hij een deel van de Notes, zoals voorzien in de notariële akte.
  • Indien er onverdeeldheid bestaat tussen de erfgenamen, wordt er op mozzeno een account aangemaakt op naam van het nalatenschap (uniek e-mailadres) en krijgen alle erfgenamen toegang tot deze account.


Let wel: investeringen in Notes worden nergens bij een openbare instelling geregistreerd. Het is dus aan de investeerders om hun toekomstige erfgenamen te informeren over het bestaan van hun investering op het platform van mozzeno. In geval van overlijden van de investeerder worden de erfgenamen verzocht contact op te nemen met het supportteam van mozzeno: support@mozzeno.com.