Luminus heeft zich tot doel gesteld om een ruimer draagvlak te creëren voor hernieuwbare energieprojecten. In dat kader wilt Luminus de participatie door het publiek bij de realisatie van dergelijke projecten stimuleren. Hiervoor doet Luminus beroep op Power2Green en mozzeno.  Power2Green, waarvan Luminus aandeelhouder is, realiseert de zonnepanelenprojecten. De investering zelf loopt via het investeringsplatform van mozzeno, waarbij mozzeno een krediet verschaft  aan Power2Green. Voor elk dergelijk krediet geeft mozzeno schuldinstrumenten uit onder de vorm van “Notes”. 


Daarop is Belgisch recht van toepassing.  Vervolgens biedt mozzeno deze schuldinstrumenten als beleggingsproduct aan het publiek aan. Indien u investeert schrijft u dus in op die schuldinstrumenten van mozzeno. U heeft enkel een band met mozzeno, en niet met Luminus of Power2Green. Met de fondsen opgehaald door de uitgifte van deze Notes, verschaft mozzeno een lening aan Power2Green. Deze zal die fondsen aanwenden als onderdeel van de financiering voor onder andere zonnepanelenprojecten.