Dat is een reductie op de behandelingskost van de leningaanvraag die door mozzeno wordt toegekend na afloop van de lening, indien de lening gedurende de volledige looptijd op tijd werd terugbetaald.

In de plaats van een beter jkp te geven aan alle kredietnemers, wil mozzeno de kredietnemers die hun lening correct terugbetalen, privilegiëren.


De voorwaarden om deze beloning voor correcte terugbetaling te krijgen zijn de volgende:

  1. De lening moet terugbetaald zijn in overeenstemming met de aflossingstabel.
  2. Elk van de maandelijkse aflossingen is betaald uiterlijk op de datum voorzien in het aflossingsschema of, indien de Europese domiciliering is mislukt, niet later dan de vijfde kalenderdag volgend op de eerste herinnering gestuurd per e-mail aan de kredietnemer.

De beloning voor een correcte terugbetaling maakt het u mogelijk de kosten van het krediet te verlagen, maar op een voorzichtige manier. Ze wordt niet in aanmerking genomen als een vermindering in het jkp, aangezien alleen kredietnemers die gedurende de volledige looptijd correct terugbetalen ervan genieten.