De kredietnemer kan via zijn mozzeno-account een afrekening van zijn lening krijgen. Door die afrekening te downloaden, bevestigt de kredietnemer aan mozzeno dat hij zijn lening gedeeltelijk of volledig wil terugbetalen binnen de 10 kalenderdagen.


In het geval van vrijwillige vervroegde terugbetaling van de lening, moet de kredietnemer aan mozzeno binnen 20 kalenderdagen na de kennisgeving een wederbeleggingsvergoeding betalen ter waarde van:

  • 1% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar; en
  • 0,5% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de kredietovereenkomst niet méér bedraagt dan één jaar.

Die wederbeleggingsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag van de intresten die de kredietnemer zou hebben betaald gedurende de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de einddatum van de kredietovereenkomst.

 

In het geval van gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, wordt de overeengekomen termijn voor terugbetaling gehandhaafd. Dat houdt een vermindering in van het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen, behalve wanneer de kredietnemer uitdrukkelijk de handhaving van het bedrag van de maandelijkse betalingen vraagt, wat dan resulteert in een verkorting van de terugbetalingstermijn, met de mogelijkheid van een verschillende laatste maandelijkse terugbetaling.


De volledige vrijwillige vervroegde terugbetaling maakt een einde aan de kredietovereenkomst.