Het betreft de kosten in verband met de behandeling van de leningaanvraag door mozzeno. mozzeno neemt geen vergoeding op de door de kredietnemer betaalde intresten, die voornamelijk worden gebruikt om de investeerders te vergoeden.

Die kosten zijn inbegrepen in het JKP.