FAQ Covid-19

Aanvraag betalingsuitstel voor uw consumentenkrediet in het kader van de Covid-19-crisis
De termijn om een aanvraag voor betalingsuitstel in te dienen, liep tot 31 juli 2020. U kunt bijgevolg geen nieuwe aanvraag indienen.  Indien u vóór dez...
Ma, 3 Aug, 2020 at 5:31 PM