Ontdek hoe u stap voor stap automatisch investeert op mozzeno.


Stap 1: Selecteer ‘Investeren’ in het linker menu. Klik vervolgens op ‘Automatisch’.


U ziet nu een lijst met automatische investeringsprofielen. Er bestaat al een vooraf ingesteld profiel ‘PROTECT-verzekering alle looptijden’.


Als u dit vooraf ingesteld profiel activeert, zal het investeren in alle series van Notes die 100% gedekt zijn door de PROTECT-verzekering.

U kunt de vooraf ingestelde selectiecriteria van dit profiel niet wijzigen.


Aanvankelijk is dit vooraf ingestelde profiel gedeactiveerd. Om het profiel te activeren, moet u klikken op de knop ‘on/off’ in de kolom ‘Actief’.


Geef in het veld „investeringslimieten” een maximum- en eventueel een minimumbedrag in om per serie van Notes te investeren.

Lees de algemene voorwaarden volledig door om ze te kunnen accepteren en activeer het investeringsprofiel.

Stap 2: Klik op de knop ‘ Voeg uw eigen automatische investeringsprofiel toe’ om op basis van uw selectiecriteria een nieuw profiel aan te maken.


U ziet nu een scherm met algemene criteria. Alle algemene selectiecriteria zijn op dit moment aangevinkt. U kunt ze uitvinken naargelang uw investeringsdoelen.


U ziet ook een veld met ‘de mogelijkheid op inschrijvingen’. Het gaat om een indicatie gebaseerd op alle series van Notes die sinds de lancering van het platform zijn aangeboden voor inschrijving.


Hoe hoger de mogelijkheid op inschrijvingen, hoe sneller uw geld geïnvesteerd kan worden in series van Notes die met uw selectiecriteria overeenstemmen.


Voorbeeld: Na het selecteren van de criteria ziet u dat de mogelijkheid op inschrijvingen verandert van status ‘Zeer hoog’ naar status ‘Laag’. Daardoor kan het langer duren voor uw geld volledig is geïnvesteerd.


De knop ‘Uitgebreide criterias’ onderaan rechts geeft u toegang tot aanvullende selectiecriteria.


Deze optie geeft u toegang tot criteria als: 

 • Aanvankelijk bedrag van de serie van Notes;
 • Geschat minimaal bruto- of nettorendement;
 • Uitgebreide criteria voor persoonlijke leningen: 
  • Minimale netto-inkomsten;
  • Beroepsstatuut van de kredietnemer;
  • Burgerlijke staat van de kredietnemer;


Stap 3:Gelieve een profielnaam in te geven’ vóór de bevestiging van uw nieuwe investeringsprofiel.


Stap 4: Klik op de knop ‘Profiel aanmaken’ om verder te gaan met de aanmaak van uw investeringsprofiel.


Om de aanmaak van uw investeringsprofiel te voltooien, dient u de investeringslimieten vast te leggen:


 • Minimaal te investeren bedrag: Dit veld is facultatief. Hier kunt u het minimale bedrag van de automatische investering per serie van Notes voor dit profiel preciseren. 
 • Maximaal te investeren bedrag: In dit veld kunt u het maximaal te investeren bedrag per serie van Notes preciseren op basis van dit profiel. Een aantal dwingende regels leggen vast welk bedrag maximaal mag worden geïnvesteerd in eenzelfde serie van Notes. Deze regels zijn van toepassing, ongeacht het bedrag dat u in dit veld hebt opgegeven.
 • Maximaal percentage van de portefeuille dat u niet mag overschrijden voor (her)investeringen met dit investeringsprofiel. Het totaal voor de verschillende investeringsprofielen kan meer dan 100% bedragen.

Vervolgens dient u de algemene voorwaarden helemaal tot aan het einde door te lezen en verklaren er kennis van te hebben genomen.


Vink het vakje onder de algemene voorwaarden aan en klik daarna op de knop “Dit investeringsprofiel activeren”.


Stap 5: Uw nieuwe investeringsprofiel is succesvol geactiveerd. U vindt het terug in de lijst van uw profielen onder het profiel „PROTECT-verzekering alle looptijden”.

Goed om te weten: Om de 15 minuten controleert het platform of de Notes die beschikbaar zijn voor inschrijving overeenstemmen met een van uw automatische investeringsprofielen.


Het is mogelijk om de volgorde van de toepassing van uw automatische regels aan te passen met behulp van de pijltjes in de kolom ‘Prioriteit’.


Een bestaand profiel aanpassen

 • Activeer/deactiveer een profiel: Het is mogelijk om een investeringsprofiel te activeren/deactiveren via de knop ‘off/on’.


Bij de activering van een niet actief profiel krijgt u het volgende bericht: ‘Het automatische investeringsprofiel is met succes geactiveerd’.


Bij de deactivering van een actief profiel opent een venster om de deactivering van dit investeringsprofiel te bevestigen.

De deactivering van een actief investeringsprofiel zorgt ervoor dat het terugbetaalde geld (kapitaal en interesten) niet opnieuw wordt geïnvesteerd.


 • Een actief profiel aanpassen: in de kolom ‘Andere acties’ is er een knop die u drie opties voorstelt:
  • Pas de criteria aan: laat u toe om de gekozen selectiecriteria bij de aanmaak van een profiel aan te passen.
  • Pas de investeringslimieten aan: laat u toe om het minimale bedrag, het maximale bedrag en het max. percentage van de portefeuille aan te passen.
  • Bekijk mijn investeringen uitgevoerd via dit profiel: toont u welke Notes ingeschreven zijn in ‘Mijn investeringen’ via het geselecteerde investeringsprofiel.


De optie ‘Het investeringsprofiel verwijderen’ is enkel beschikbaar voor een niet actief investeringsprofiel. U kunt dit profiel definitief verwijderen uit uw lijst.

Goed om te weten: De optie ‘Start de rondleiding’ zorgt ervoor dat u de investeringsmethoden op ons platform beter kunt begrijpen.

Ontdek ook de procedure voor handmatig investeren op mozzeno.