Van: Joël Duysan, CEO BeeBonds

Onderwerp: Terugbetaling Tervuren Ontwikkeling

Datum: 05/05/2023


Op de Algemene Vergadering van Obligatiehouders van de emissie Tervuren Development SRL van 3 maart 2023 had u, overeenkomstig artikel 8, lid 2 van de voorwaarden van de Obligaties, uitstel van de terugbetalingsdatum toegestaan voor een periode van maximaal 6 maanden, d.w.z. tot 6 september 2023.


Het verheugt ons te kunnen aankondigen dat de verschuldigde hoofdsom en rente zullen worden terugbetaald op vrijdag 5 mei 2023. Met deze terugbetaling wordt de obligatie-uitgifte van Tervuren Development afgesloten.

----

Hierbij vindt u de processen-verbaal van de Algemene Vergadering van Obligatiehouders van de emissie Tervuren Development, vergaderd op 3 maart 2023.


Het document is ons enkel in het Frans toegestuurd.