24 februari 2022


Van : Joël BeeBonds

Onderwerp : BCV Concept : brief van de emittent


Geachte belegger,


Gelieve nota te nemen van de bijgevoegde brief die u vandaag van de emittent BCV Concept ontvangen heeft en waarin het uitstel van de terugbetaling van de obligatie-uitgifte tot uiterlijk 28 februari 2022 wordt aangekondigd.

Ondanks het commerciële succes van het project wordt de definitieve oplevering uitgesteld tot 15/02/2022.

Bij de terugbetaling van uw investering zal rekening worden gehouden met de opgelopen interesten.

Wij blijven vanzelfsprekend tot uw beschikking voor alle verdere informatie,

met vriendelijke groeten,

Joël Duysan

BeeBonds


https://www.youtube.com/watch?v=cmpj_OU_ms4