23 juni 2022

Van: Camille Castagné - Manager BCV Concept SRL

Betreft: Onderliggende obligatie-uitgifte van 21/06/2019


Geachte heer,

Geachte mevrouw,


We komen graag nog even terug op de obligatie-uitgifte van 21 juni 2019 met verjaardatum 21 juni 2022.


(...) Sinds september 2021 ondervinden we voortdurend enorme moeilijkheden om onze onderaannemers de

overeengekomen uitvoeringstermijnen te doen respecteren en aldus het project te voltooien.


Naast de prijsstijgingen van de materialen en langere leveringstermijnen stellen we bij onze onderaannemers

nog steeds een zware werklast én een ernstig tekort aan arbeidskrachten vast.


Rekening houdend met het aankomende verlof in de sector, van 1 juli tot 8 augustus 2022, kunnen we de

oplevering van de werf niet vóór 1 september 2022 voorzien.


De kapitaalaflossing van de obligatie-uitgifte is afhankelijk van de terugbetalingen van onze ImmoFlex-leningen

en de uitvoeringsgarantie (Wet Breyne) die we voor dit project met Belfius Bank hebben afgesloten. Hierdoor

zijn we verplicht te wachten tot de oplevering van de werf alvorens tot terugbetaling over te gaan.


We zullen u op maandag 22 augustus 2022 een nieuwe kennisgeving bezorgen om u op de hoogte te houden

van de laatste vorderingen.


Indien nodig zullen we op dat moment voorstellen om een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen

te roepen om eventuele bijkomende vragen te beantwoorden en de nodige maatregelen te nemen.

Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen.

Hoogachtend,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24 februari 2022


Van : Joël BeeBonds

Onderwerp : BCV Concept : brief van de emittent


Geachte belegger,


Gelieve nota te nemen van de bijgevoegde brief die u vandaag van de emittent BCV Concept ontvangen heeft en waarin het uitstel van de terugbetaling van de obligatie-uitgifte tot uiterlijk 28 februari 2022 wordt aangekondigd.

Ondanks het commerciële succes van het project wordt de definitieve oplevering uitgesteld tot 15/02/2022.

Bij de terugbetaling van uw investering zal rekening worden gehouden met de opgelopen interesten.

Wij blijven vanzelfsprekend tot uw beschikking voor alle verdere informatie,

met vriendelijke groeten,

Joël Duysan

BeeBonds


https://www.youtube.com/watch?v=cmpj_OU_ms4