3 oktober 2023

Van : mozzeno

Betreft: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.

 

mozzeno heeft beslist om zich aan te sluiten bij de rechtszaak van Beebonds om de terugbetaling van zijn vordering te vragen.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.


 

------------

27 september 2023

Van: BeeBonds

Betreft: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.

 

Geachte obligatiehouders,

 

Na meerdere herinneringen is er op woensdag 20 september 2023 door onze advocaat opnieuw een officiële brief verstuurd naar de advocaat van BCV Concept om voor maandag 25 september 2023 een duidelijk terugbetalingsplan te vragen voor de obligaties en duidelijke informatie over de staat van de gefinancierde projecten.

 

Beebonds heeft op maandag 25 september nog niets vernomen. Bijgevolg heeft Beebonds, na een bewarend beslag op de bankrekeningen van BCV dat niets heeft opgeleverd, beslist om BCV te dagvaarden om de gevraagde informatie te verkrijgen.

 

Daartoe stelt Beebonds aan de obligatiehouders die dat wensen voor om zich bij deze rechtszaak aan te sluiten om de terugbetaling van hun vordering te vragen. 

Indien u zich niet bij deze rechtszaak wenst aan te sluiten, staat het u eveneens vrij om een eigen rechtszaak aan te spannen of om uw eigen advocaat de opdracht te geven om u te vertegenwoordigen.

------------

3 juli 2023

Van: BeeBonds

Betreft: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.

Beste Dames en Heren,

Geachte obligatiehouders,

In verband met de uitgifte van BCV Concept SRL, vindt u in bijlage (FR doc) de mededeling van de emittent.

Opnieuw heeft de emittent ons laten weten dat hij momenteel niet in staat is om de obligaties terug te betalen. Hij verklaart dat hij zijn inspanningen voortzet om dit project te voltooien ondanks alle moeilijkheden.

We kunnen niet langer tevreden zijn met dit antwoord en onderzoeken de situatie samen met onze advocaten.

We houden u zo snel mogelijk op de hoogte van de uitkomst.


Met vriendelijke groeten
Joël Duysan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 juni 2023

Van: BeeBonds

Betreft: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.

Beste Dames en Heren,


Hartelijk dank voor uw bericht.


Bij gebrek aan reactie van de afzender is de zaak toevertrouwd aan onze advocaat.

U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


BeeBonds


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 januari 2023

Van: Joël BeeBonds

Betreft: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.


Beste Dames en Heren,

Hierbij vindt u de notulen van de Teams-vergadering van 16 december 2022 over de obligatie-uitgifte van BCV-Concept.

Met beste groeten,
Joel Duysan

Joël Duysan
CEO BeeBonds


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 oktober 2022

Van: Joël BeeBonds

Onderwerp: Terugbetaling van BCV Concept obligaties.


Beste investeerders,


Hier is de brief die we op 5 oktober 2022 ontvingen van BCV Concept en die we aan u doorgeven.


Volgens de ontvangen informatie zou de definitieve terugbetaling moeten plaatsvinden ten laatste op 20/12/22 of tussen 01/11/22 en 20/12/22.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23 juni 2022

Van: Camille Castagné - Manager BCV Concept SRL

Betreft: Onderliggende obligatie-uitgifte van 21/06/2019


Geachte heer,

Geachte mevrouw,


We komen graag nog even terug op de obligatie-uitgifte van 21 juni 2019 met verjaardatum 21 juni 2022.


(...) Sinds september 2021 ondervinden we voortdurend enorme moeilijkheden om onze onderaannemers de

overeengekomen uitvoeringstermijnen te doen respecteren en aldus het project te voltooien.


Naast de prijsstijgingen van de materialen en langere leveringstermijnen stellen we bij onze onderaannemers

nog steeds een zware werklast én een ernstig tekort aan arbeidskrachten vast.


Rekening houdend met het aankomende verlof in de sector, van 1 juli tot 8 augustus 2022, kunnen we de

oplevering van de werf niet vóór 1 september 2022 voorzien.


De kapitaalaflossing van de obligatie-uitgifte is afhankelijk van de terugbetalingen van onze ImmoFlex-leningen

en de uitvoeringsgarantie (Wet Breyne) die we voor dit project met Belfius Bank hebben afgesloten. Hierdoor

zijn we verplicht te wachten tot de oplevering van de werf alvorens tot terugbetaling over te gaan.


We zullen u op maandag 22 augustus 2022 een nieuwe kennisgeving bezorgen om u op de hoogte te houden

van de laatste vorderingen.


Indien nodig zullen we op dat moment voorstellen om een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen

te roepen om eventuele bijkomende vragen te beantwoorden en de nodige maatregelen te nemen.

Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen.

Hoogachtend,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24 februari 2022


Van : Joël BeeBonds

Onderwerp : BCV Concept : brief van de emittent


Geachte belegger,


Gelieve nota te nemen van de bijgevoegde brief die u vandaag van de emittent BCV Concept ontvangen heeft en waarin het uitstel van de terugbetaling van de obligatie-uitgifte tot uiterlijk 28 februari 2022 wordt aangekondigd.

Ondanks het commerciële succes van het project wordt de definitieve oplevering uitgesteld tot 15/02/2022.

Bij de terugbetaling van uw investering zal rekening worden gehouden met de opgelopen interesten.

Wij blijven vanzelfsprekend tot uw beschikking voor alle verdere informatie,

met vriendelijke groeten,

Joël Duysan

BeeBonds


https://www.youtube.com/watch?v=cmpj_OU_ms4